Khách sạn Đông Á

donga

Khách sạn Đông Á
Địa chỉ:: 540 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3834666
Fax: 0235.6254414