Khách sạn Trung tâm Hội An Boutique & Spa

Khách sạn Trung tâm Hội An Boutique & Spa
(Little Hoi An Central)
Địa chỉ: 91 Hùng Vương, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3959999
Fax: 0235.3959998
Email: info@littlehoiancentral.com
Website: www.hoiancentral.com