Văn hóa – Thể thao – Du lịch biển Điện Bàn

Thời gian Chương trình
 13:30 - 15:30, ngày 06/7/2018  Trang trí lều trại và gian hàng triển lãm
 15:30 - 18:00, ngày 06/7/2018  Tổ chức các hoạt động:
     + Khai mạc trưng bày các gian hàng triển lãm
     + Thi trang trí lều trại
     + Thi vẽ tranh thiếu nhi
     + Thi thả diều nghệ thuật
 18:30, ngày 06/7/2018  Lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Thể thao, Du lịch biển Điện Bàn năm 2018
 19:30, ngày 06/7/2018  Biểu diễn hát bả trạo
 19:40, ngày 06/7/2018  Biểu diễn hát bài chòi
 20:00, ngày 06&07/7/2018  Đấu võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam
 07:30 - 11:00, ngày 07/7/2018  Tổ chức các hoạt động:
     + Thi bóng chuyền nữ bãi biển    
     + Thi gánh cá nhanh
     + Thi kéo co trên bãi biển
     + Trò chơi thành trì trên biển
     + Thi đua thuyền trên cạn
 13:30 - 18:00, ngày 07/7/2018  Tổ chức các hoạt động:
     + Thi đồng diễn semaphore
     + Thi đồng diễn theo nhạc
     + Thi lắc thúng chai
 15:30, ngày 06/7/2018
 đến 17:00, ngày 07/7/2018
 Trưng bày ấn phẩm du lịch Điện Bàn và các sản phẩm văn hóa miền biển


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
: Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Điện Bàn, điện thoại: 0235.3867371