Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 06/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 68 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình từ ngày 25/7/2020 đến 18h00 ngày 05/8/2020, như sau:
1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
1.1. Các số liệu thống kê trên toàn tỉnh
- Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 4.089 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 35,3% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 45 mẫu dương tính (+), 3.912 mẫu âm tính (-), 132 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 488 mẫu xét nghiệm);
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 2.449; trong đó: đang cách ly tập trung cho 2.424 người, kết thúc cách ly cho 25 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 22);
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 317 người; trong đó: đang cách ly cho 251 người (số cách ly mới trong ngày: 47 người) và đã kết thúc cách ly cho 66 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 25);
- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 24.706 người; trong đó: đang cách ly cho 24.643 người (số cách ly mới trong ngày: 1.965 người) và đã kết thúc cách ly cho 63 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 05).
- F1 của các ca dương tính từ ngày 25/7/2020 đến nay
+ BN643 (Tiên Mỹ - Tiên Phước): Có 11 trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm (09 trường hợp âm tính và 02 đang chờ kết quả), 193 trường hợp F2;
+ BN644 và BN645 (Điện Hồng – Điện Bàn): Có 33 trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả, 130 trường hợp F2;
+ BN 671 (Duy Sơn – Duy Xuyên): Có 15 trường hợp F1, 39 trường hợp F2;
+ BN 672 (Đại Hiệp – Đại Lộc): Có 13 trường hợp F1, 51 trường hợp F2;
+ BN 614 (BN công bố tại Đà Nẵng, làm việc tại công ty giày Rieker – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn): Đã giám sát và cách ly 309 trường hợp liên quan; 20 trường hợp đã được lấy mẫu xét nhiệm và đang chờ kết quả.
1.2. Một số hoạt động khác trong ngày 05/8/2020
- Cử 05 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;
- Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên
địa bàn huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.
2. Chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
Chiều ngày 05/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19, nội dung cụ thể như sau: Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca bệnh dương tính tăng nhanh, số ca nghi nhiễm (F1) phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm rất nhiều, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chấp hành chưa nghiêm, còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể như: không đeo khẩu trang khi ra đường, tập trung đông người tại các quán cà phê vào buổi sáng, chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu…
Để thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu trên:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, nhất là Công văn số 2981-CV/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 và Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, chưa thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách của cấp có thẩm quyển.
- Phát huy hơn nữa tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp bách hiện nay.
3. Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4467 /UBND-KGVX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:
- Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình) lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp; các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các huyện, thị xã, thành phố phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội; thí sinh dự Kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8/2020 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.
- Các huyện, thị xã, thành phố còn lại (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn) tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020).
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuyển địa điểm thi của Trường PTDTNT tỉnh về điểm thi của Trường PTDTNT huyện Nam Giang và thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4447/UBND-KGVX ngày 05/8/2020.
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi.
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo đúng các nội dungchỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 và Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các địa phương rà soát, phân loại nhữnthí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/8/2020.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt, xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, ngày 04/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 881/STTTT-Ttra về việc đề nghị các cơ quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm bắt, xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19, cụ thể:
- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chủ động tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật, chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.
- Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, cảnh báo người dân không phát tán, lan truyền các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định liên quan đến hành vi vi phạm hành chính về thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử theo Luật An Ninh mạng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
5. Thị xã Điện Bàn thành lập 993 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng”
Thực hiện Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức thành lập 993 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” (Tổ Giám sát), bao gồm:
- Vĩnh Điện: 21 tổ gồm 55 thành viên;
- Điện Thọ: 66 tổ gồm 198 thành viên;
- Điện Phương: 65 tổ gồm 180 thành viên;
- Điện Thắng Nam: 47 tổ gồm 140 thành viên;
- Điện Phước: 31 tổ gồm 122 thành viên;
- Điện Quang: 24 tổ;
- Điện An: 59 tổ gồm 168 thành viên;
- Điện Hồng: 84 tổ gồm 178 thành viên;
- Điện Thắng Bắc: 47 tổ gồm 105 thành viên;
- Điện Nam Bắc: 28 tổ 64 thành viên;
- Điện Phong: 56 tổ gồm 168 thành viên;
- Điện Nam Trung: 53 tổ gồm 150 thành viên;
- Điện Minh: 63 tổ gốm 126 thành viên;
- Điện Trung: 27 tổ gồm 59 thành viên;
- Điện Nam Đông: 63 tổ gốm 86 thành viên;
- Điện Dương: 45 tổ gốm 135 thành viên;
- Điện Thắng Trung: 34 tổ gồm 120 thành viên;
- Điện Tiến: 11 tổ gồm 132 thành viên;
- Điện Hòa: 91 tổ gồm 240 thành viên;
- Điện Ngọc: 78 tổ gốm 234 thành viên.
Sau khi thành lập các Tổ giám sát, UBND các xã, phường đã phân công nhiệm vụ cho thành viên các tổ thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020; đồng thời, tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh.
6. Ngành Y tế Quảng Nam được tặng 08 máy thở hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19
Chiều ngày 05/8, Sở Y tế Quảng Nam tiếp nhận 04 máy thở do doanh nhân Võ Quang Huệ (người con quê hương Điện Bàn) trao tặng để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 03/8, đại diện Tập đoàn Vingroup cũng đã trao tặng Sở Y tế Quảng Nam 04 máy thở xâm nhập hiệu VFS - 510 trị giá 740 triệu đồng để hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng hỗ trợ số lượng lớn khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm cho các địa phương trong tỉnh phục vụ cô.ng tác phòng, chống dịch bệnh. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao, sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân là nguồn đông viên lớn giúp địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

Thời gian:  Lúc 06h30 ngày 06/8/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 717 328 381 08
QUẢNG NAM 56 49 5 2
------------ --------------- ---------------- ---------------- -----------------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 18.956.000 6.104.652 12.141.326 710.022


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h30 ngày 10/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 08/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 06/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 12h00 ngày 05/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 01/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 24/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 24/6/2020

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h30 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 11h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 09h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h00 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 31/3/2020