Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 21/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 89 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 19/8/2020)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 19/8/2020, như sau:

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay
- Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 77.891 mẫu xét nghiệm, trong đó: 100 mẫu dương tính (+), 76.901 mẫu âm tính (-), 890 mẫu đang chờ kết quả; Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 7.471 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 2.286 người (số cách ly mới trong ngày: 106 người), kết thúc cách ly cho 5.185 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 322); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 52.308 người; trong đó: đang cách ly cho 21.726 người (số cách ly mới trong ngày: 862 người) và đã kết thúc cách ly cho 30.582 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 1.582); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 792 người; trong đó: đang cách ly cho 201 người (số cách ly mới trong ngày: 12 người) và đã kết thúc cách ly cho 591 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 10).
Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng
- Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 70.417 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 90,4% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 95 mẫu dương tính (+), 69.432 mẫu âm tính (-), 890 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 3.372 mẫu xét nghiệm); Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.699 trong đó: đang cách ly tập trung cho 2.286 người (số cách ly mới trong ngày: 106 người), kết thúc cách ly cho 2.413 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 322); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 45.873 người; trong đó: đang cách ly cho 21.726 người (số cách ly mới trong ngày: 862 người) và đã kết thúc cách ly cho 24.147 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 1.582); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 584 người; trong đó: đang cách ly cho 201 người (số cách ly mới trong ngày: 12 người) và đã kết thúc cách ly cho 383 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 10).
* Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị: 96 người; trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế: 05 ca mắc/03 chết, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam: 61 ca/0 chết và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam: 30 ca/0 chết (29 ca công bố tại Quảng Nam và 01 ca công bố tại TP Đà Nẵng); thở máy: 0 trường hợp, ra viện: 13 trường hợp (Bệnh viện Trung ương Quảng Nam có 07 trường hợp: BN716, BN719, BN433, BN622, BN643, BN773, BN834; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam có 06 trường hợp: BN519, BN551, BN549, BN563, BN564, BN616, tất cả đều đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương).
F1 của ca dương tính công bố ngày 19/8/2020
BN 991 (Cẩm Thanh – Hội An): Có 181 trường hợp F1 và 1.114 trường hợp F2.
Một số hoạt động khác trong ngày 19/8/2020
- Cử 06 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;
- Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực nguy cơ trên địa bàn tỉnh;
- Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế chủ trì.

Kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Căn cứ quy định tại các văn bản của Trung ương và tinh thần Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chiều ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 2290 /QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định:
- Kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Thăng Bình vào lúc 06h00 ngày 20/8/2020. Giao Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 và Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 đến khi có Thông báo mới.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính chủ về phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của các Sở, Ban, ngành, địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban Điều trị, Tiểu ban Cách ly, Tiểu ban Truyền thông, Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4793 /UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

* Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; chủ động phối hợp triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 ; tập trung thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tiếp tục tăng tốc điều tra, truy vết, khoanh vùng, mở rộng diện xét nghiệm và tổ chức cách ly phù hợp đối với các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 301/TB-UBND ngày 09/8/2020.
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, thực hiện nghiêm phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch: thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế ra khỏi nhà, cài đặt ứng dụng Bluezone truy vết...
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm soát nghiêm việc di chuyển của người dân để giao thương, buôn bán hàng hóa, nhu yếu phẩm giữa các địa phương, nhất là những người đến từ vùng có dịch, phải yêu cầu kê V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới khai y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi giao tiếp và giao hàng xong phải di chuyển ngay.
- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự toán ngân sách được giao, nguồn huy động đóng góp, tài trợ (kể cả nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cấp) để kịp thời xử lý, giải quyết các nội dung chi trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định hiện hành. Trường hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách được giao hoặc vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách (đối với cấp huyện); đề nghị các địa phương, đơn vị có báo cáo gửi Sở Tài chính kiểm tra, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện chú ý điều hành, phân luồng đối tượng thuộc diện cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung phải hợp lý, theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phù hợp nhằm tránh lây nhiễm chéo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành của công dân trong khu vực cách ly; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; bảo đảm tính kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong tổ chức đón, điều phối, quản lý, bảo vệ các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn mình phụ trách.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực; trường hợp quá khó khăn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.
- Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4641/UBND-KTN ngày 12/8/2020, Công văn số 4433/UBND-KTN ngày 04/8/2020 và Công văn số 4393/UBND-KGVX ngày 02/8/2020. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng phải cân nhắc kỹ lưỡng quy mô, phạm vi, thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội, chỉ áp dụng biện pháp phong tỏa có sự giám sát liên tục 24/7 của các lực lượng chức năng đối với các khu vực có nguy cơ lây lan dịch cao trong phạm vi hẹp, các khu vực khác chỉ nên áp đặt một số hạn chế và thực hiện các biện pháp an toàn như: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…, không nhất thiết phải phong tỏa trên diện rộng hoặc áp dụng trong thời gian quá dài.
- Sở Y tế:
+ Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đặc biệt chăm sóc những đối tượng có bệnh nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn…, người cao tuổi theo Quyết định 1558/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19; lưu ý việc chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh bằng việc đánh giá Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” (theo Công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020 và Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế).
+ Tổng rà soát tất cả nguồn lực, máy móc, trang thiết bị y tế để nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án mượn, thuê, đặt mua đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh và phòng, chống dịch COVID-19 , trong đó chú ý đến việc sử dụng lâu dài, hiệu quả (kể cả khi hết dịch), như máy chạy thận nhận tạo. Nhanh chóng xây dựng phương án tổng thể nhu cầu mua sắm, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, bố trí dự toán, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức mua sắm theo đúng quy định hiện hành. Tuyệt đối không thể để thiếu vật tư y tế cho công tác điều trị,sinh phẩm, môi trường cho xét nghiệm... ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để điều chuyển thuốc điều trị các bệnh thông thường của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (do bệnh viện này đã chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID-19) về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
+ Khẩn trương rà soát kinh phí chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp bổ sung kinh phí, đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn ngay các cơ sở y tế trực thuộc chịu trách nhiệm theo dõi và chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên đã tham gia phòng, chống dịch theo đúng quy định.
+ Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các chuyên gia đến từ các Bệnh viện lớn trên cả nước: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… để xây dựng và triển khai ngay kế hoạch tập huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch COVID-19 cho đội ngũ y, bác sỹ của các bệnh viện trong tỉnh, các đội phản ứng nhanh của ngành Y tế và lực lượng nòng cốt của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”; nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra khi dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn tỉnh.
+ Khẩn trương rà soát, xem xét những nội dung không còn phù hợp trong Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch COVID-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh), để tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.
+ Chủ động làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam tính toán, xây dựng phương án tăng quy mô giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 để ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh. Trên cơ sở đó, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để chuyển trạng thái phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chú ý chuyển tuyến những trường hợp bệnh nặng theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế theo phân tuyến kỹ thuật. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam xây dựng phương án cách ly cụ thể đối với đội ngũ y, bác sỹ sau mỗi đợt điều trị bệnh nhân COVID-19 (Vùng đỏ), đảm bảo an toàn tuyệt đối và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với phương án cách ly của bệnh viện. Đối với các bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện: thường xuyên quán triệt, yêu cầu bệnh nhân thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại nhà; chủ động làm việc với chính quyền cơ sở để có phương án giải tỏa tâm lý đối với cộng đồng dân cư nơi bệnh nhân về cách ly tại nhà.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân, các quầy bán thuốc tây nắm rõ thông tin về họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc… đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng đến mua thuốc để kịp thời ngay cho cơ quan y tế. Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang, Đội Y tế dự phòng Quân khu V, Viện Sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn, Trường Đại học Phan Chu Trinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức… để nâng cao năng lực xét nghiệm của tỉnh lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày; tập trung xét nghiệm các trường hợp F1, những người trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, F2, các trường hợp người từ Đà Nẵng về Quảng Nam sau ngày 18/7/2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020 và tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng, có biểu hiện giảm khứu giác trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng; triển khai ngay kỹ thuật gộp mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo đúng Quyết định số 3486/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế; tích cực phối hợp với các địa phương linh hoạt hơn trong việc xét nghiệm đối với các trường hợp gần hết thời hạn cách ly tại các khu cách ly tập trung. Đánh giá kỹ lại năng lực xét nghiệm, yếu tố dịch tể và sự cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm đối với những người từ Đà Nẵng về Quảng Nam từ ngày 01/7 – 18/7/2020, sớm có báo cáo đề xuất phương án xử lý để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
+ Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tính toán phương án nhà dã chiến đảm bảo các điều kiện phục vụ ăn, nghỉ cho đội ngũ bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế... trực tiếp điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Phòng Khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam theo hướng nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Chủ động hội ý, thảo luận, cung cấp trực tiếp và duy nhất các nội dung có liên quan về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí.
- Sở Tài chính:
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về các nội dung chi, nguồn kinh phí thực hiện (nguồn ngân sách tỉnh, nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cấp) chi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ngay Hội đồng thẩm định giá do Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh... để thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 (tham khảo cách làm của thành phố Đà Nẵng).
Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng với mức: 1.000.000 đồng/tổ/tháng.
- Sở Thông tin và Truyền thông:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nâng cấp, vận hành website phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh hiệu quả hơn, trong đó cần hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đăng tải đầy đủ nội dung, hình ảnh, clip… , thông tin kịp thời yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh F0; công bố địa chỉ các khu vực, địa bàn khó khăn cần sự giúp đỡ; bộ phận thường trực đường dây nóng; mở chuyên mục Diễn đàn góp ý để người dân cùng tham gia phòng, chống dịch; có chuyên mục tiếng Anh về các thông tin cập nhật, đảm bảo hợp lý, cân đối, hài hòa lượng thông tin, phục vụ đồng thời 2 nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
+ Tiếp tục khuyến khích, tuyên truyền, kêu gọi người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone và ứng dụng khai báo y tế NCOVI theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Công văn số 4540/UBND-KGVX ngày 07/8/2020, Công văn số 4610/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 và Công văn số 4719/UBND-KGVX ngày 14/8/2020.
- Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng để thống nhất thời gian, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 2) phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Đà Nẵng và trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An. Trường hợp tình hình dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp trong khi Quảng Nam đã kiểm soát tốt thì báo cáo, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tỉnh được tổ chức thi trước.
+ Chỉ đạo các trường trung học phổ thông ở các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An phối hợp với Hội Phụ huynh học sinh làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho các em; hướng dẫn các em tự ôn bài ở nhà, sử dụng công nghệ thông tin để ôn tập từ xa qua các thiết bị điện tử và mạng internet.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh, công tác tổ chức đón, điều phối, quản lý, bảo vệ ở các khu cách ly tập trung để điều chỉnh, bổ sung phù hợp; chủ động xây dựng các giải pháp nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu tổ chức cách ly trong trường hợp dịch bệnh tăng đột biến...
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án thuê đơn vị cung cấp nhà vệ sinh di dộng phục vụ tại các khu vực cách ly tập trung.
- Công an tỉnh: chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt các điểm chốt chặn, ngăn chặn người qua lại từ vùng dịch khi không có lý do chính đáng theo đúng quy định tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 và Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các trường hợp sử dụng xe máy đi lại ở các đường liên thôn, liên xã, các khu vực giáp ranh với thành phố Đà Nẵng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và các công ty hoạt động thu gom rác thải thông thường, rác thải nguy hại trên địa bàn tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương thực hiện đúng hướng dẫn phương án phân loại rác thải, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định với chi phí hợp lý.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam:
+ Tăng cường viết bài, phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia, những người có chuyên môn sâu về các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm đến dịch bệnh COVID-19 để người dân hiểu, yên tâm; tích cực phối hợp với VTV để đưa tin phòng, chống dịch của tỉnh đến đông đảo người dân trên cả nước.
+ Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng, tránh hiện tượng chủ quan, lơ là.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
+ Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn việc quản lý, sử dụng lồng ghép các nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch đảm bảo công khai và thanh quyết toán đúng quy định; đồng thời, thực hiện tiếp nhận, cấp phát hàng hóa, kinh phí từ nguồn nhận tài trợ cho các đơn vị.
+ Cấp kinh phí từ nguồn vận động tài trợ để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tăng cường từ Trung ương và các tỉnh bạn về Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
+ Hỗ trợ chế độ cho các y, bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ... trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.
+ Thực hiện ghi thu, ghi chi vào Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí huy động, đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ng ân sách nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quảng Nam phòng, chống dịch Covid-19
- Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB tặng Quảng Nam 7.500 bộ kit xét nghiệm
Sáng ngày, 19/8/2020, tại Sở Y tế,
- Tập đoàn T&T (T&T Group) và Ngân hàng SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (“bầu Hiển”) trao tặng Quảng Nam 7.500 bộ kit xét nghiệm Covid-19 và 25 nghìn bộ trang phục bảo hộ y tế. Những vật tư y tế nói trên có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc xét nghiệm, truy vết, dập dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Công ty TNHH Bia CARLSBERG Việt Nam nhãn hàng Bia HUDA trao tặng 1.000 suất quà.
- Công ty TNHH Bia CARLSBERG Việt Nam nhãn hàng Bia HUDA đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 1.000 suất quà trị giá 250 triệu đồng (gồm các nhu yếu phẩm gạo, mỳ tôm, mỳ chính, nước mắm, vitamin...) ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về giáo viên coi thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Quảng Nam liên quan đến BN981
Để chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giao dục trên địa bàn tỉnh rà soát số cán bộ, giáo viên có liên quan đến yếu tố F1, F2 và báo cáo về Sở GDĐT. Trên cơ sở đó, Sở GDĐT đã quyết định điều động, dừng điều động cán bộ coi thi, cán bộ giám sát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Sau khi kết thúc kỳ thi, tại Điểm thi trường THPT Khâm Đức (huyện Phước Sơn) có trường hợp Ông N.T.C giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn) tham gia coi thi có liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, ông N.T.C có vợ là bệnh nhân 981 là một trong số các ca mắc Covid-19 do Bộ Y tế công bố ngày 18/8/2020. Sự việc này được ông N.T.C báo cáo như sau:
- Từ ngày 13/7 đến 17/7/2020 ông N.T.C có đi chăm vợ tại bệnh viện Đà Nẵng. Khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng, ngày 31/7 vợ chồng ông có đến khai báo y tế tại Trạm xá xã Cẩm Thanh. Lúc đó, tình hình sức khỏe của vợ chồng ông hoàn toàn bình thường. Nếu tính từ ngày ông N.T.C đến bệnh viện Đà Nẵng (13/7/2020) đến ngày đi coi thi (08/8/2020) thì đã 25 ngày.
- Ông N.T.C thực hiện xong việc coi thi và về lại nhà vào ngày 10/8/2020. Sau khi đi coi thi về, 07 ngày sau (ngày 17/8/2020) vợ ông N.T.C mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện nay, UBND tỉnh có Công văn số 4793/UBND-KGVX ngày 19/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kết quả xác minh 01 trường hợp dương tính Covid-19 tại Quảng Nam ngày 19/8/2020
Chiều ngày 19/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 01 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về các ca bệnh tại Quảng Nam như sau:
Thông tin chung: BỆNH NHÂN 991, Giới tính: Nam, Sinh năm: 1986, Địa chỉ: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Tp Hội An, Quảng Nam. Nghề nghiệp: giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) (chủ nhiệm lớp 10/2).
Thông tin dịch tễ: BN là chồng của BN 981
Bệnh nhân sống cùng vợ là BN 981 và con gái N.N.L.C (2014);
- Từ ngày 13/7/2020 đến 14/7/2020: BN chăm, nuôi vợ (BN 981) tại phòng 303 - Khoa ngoại thần kinh, BVĐK ĐN. Hàng ngày ở bệnh viện BN có đi ra trước cổng bệnh viện đường Quang Trung để ăn và mua đồ ăn cho vợ. Trong thời gian đó, có tiếp xúc với 4 người đến thăm gồm: N.😭 (1993, Tân Thành, Cẩm An), N.T.A.L (2004, Tân Thành, Cẩm An), V.T.D (Duy Vinh, Duy Xuyên), N.T.H.N, Đà Nẵng (đã lấy mẫu xét nghiệm tại ĐN);
- Ngày 15/7/2020: BN dự lễ bế giảng tại trường THPT Nông Sơn, dự liên hoan cùng tập thể lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (Quế Trung - Nông Sơn) và sau đó trở về lại bệnh viện;
- Ngày 17/7/2020: BN đưa vợ xuất viện về nhà (bằng xe máy) và không đi đâu khác;
- Từ ngày 17/7/2020 đến 28/7/2020: BN dạy kèm tại nhà cho 2 em 😭.A và L.D.Đ (Sơn Phô - Cẩm Châu) (7 - 8 buổi) và nghỉ dạy từ ngày 28/7 theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, BN đưa con đi học tại nhà cô N.😭 (Sơn Phong - kiệt bê tông bên cạnh khách sạn An Phú cũ), nhưng không tiếp xúc với cô giáo;
- Chiều ngày 18/7/2020: BN đến quầy thuốc Minh Tâm (trước UBND TP) mua vật tư y tế rửa vết thương cho vợ;
- Ngày 20/7/2020: BN đến mua tại quầy thuốc Thái Phiên (góc ngã tư Thái Phiên - Nguyễn Trường Tộ);
- Ngày 22/7/2020: BN đến trường THPT Nông Sơn coi thi lại và chấm thi, sau đó họp tổ chuyên môn (Tổ hóa - sinh), có tiếp xúc với các em học sinh thi và các thầy cô giáo trong tổ;
- Ngày 25/7/2020: BN đi họp Hội đồng sư phạm nhà trường, có tiếp xúc với các thầy cô trong trường;
- Ngày 26/7/2020: BN đưa vợ đến phòng tiểu phẫu khoa cấp cứu BVĐK Hội An để cắt chỉ vết mỗ, có tiếp xúc với nhân viên y tế (không biết rõ ai);
- Ngày 01/8/2020: BN đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế cùng vợ (BN981), được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà;
- Ngoài các khoảng thời gian trên, BN chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai. 03 ngày đi chợ 01 lần, đi chợ mua rau, thịt gà, cá tại chợ bà Lê và mua trái cây chợ Hội An, mua thịt (chị M), mua trứng của bà N.T.P (hàng xóm), mua gạo ở đại lý gần Điện Máy Xanh (đường Hai Bà Trưng) (không nhớ thời gian cụ thể và có đeo khẩu trang trong thời gian đi chợ). Thỉnh thoảng có mua mì Quảng (bên cạnh trụ ATM Ngân hàng AgriBank Chi Nhánh Hội An - đường Cửa Đại), mua bún tại nhà bà P.T.A (đã cách ly tập trung). Trong quá trình di chuyển trong các ngày, bệnh nhân thường đổ xăng tại cây xăng Hội An (đường Nguyễn Tất Thành), cây xăng Nam Phước (gần UBND);
- Từ ngày 08/8/2020 đến 10/8/2020: BN coi thi tại trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Phước Sơn) sau khi coi thi trở về nhà, không đi đâu khác;
- Từ ngày 11/8/2002 đến 16/8/2020: không tiếp xúc với mọi người xung quanh trong tổ dân cư. Hằng ngày đi chợ mua rau, cá tại chợ bà Lê;
- Ngày 17/8/2020: BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung tại trường Nội trú Dân Tộc;
- Ngày 18/8/020: cho kết quả (+) với SARS- CoV-2;
- Ngày 19/8/2020: BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam); Hiện tại sức khỏe không ho, không sốt, có đau họng, rát cổ.

Thời gian:  Lúc 07h30 ngày 21/8/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 1006 447 533 25
QUẢNG NAM 101 81 17 3
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 22.582.543 6.487.218 15.304.296 791.029


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 20/8/2020) Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h45, ngày 20/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (09h00, ngày 20/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 20/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 19/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 19/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 19/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 19/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 19/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (19h00, ngày 18/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h45, ngày 18/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h15, ngày 18/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (09h15, ngày 18/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h15, ngày 18/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 18/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 18/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 17/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 17/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 17/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h45, ngày 17/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 17/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (12h00, ngày 16/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (21h00, ngày 15/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (18h00, ngày 15/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 15/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 14/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 14/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 14/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 14/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h15, ngày 13/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h45, ngày 13/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 13/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 13/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 13/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 12/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 12/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h30, ngày 12/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 12/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 12/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h15, ngày 11/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 11/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 11/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h30, ngày 10/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (18h15, ngày 10/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (17h30, ngày 10/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (12h30, ngày 10/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 10/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h15, ngày 09/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (18h15, ngày 09/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h30, ngày 09/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h00, ngày 08/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 08/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h00, ngày 07/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (18h30, ngày 07/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 07/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (21h00, ngày 06/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 06/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h30, ngày 06/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 06/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 05/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 04/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (06h00, ngày 04/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 03/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h00, ngày 02/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (12h00, ngày 02/8/2020)
Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h00, ngày 01/8/2020)

Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 01/8/2020)