Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 03/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 65 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 02/8/2020, như sau:

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
1.1. Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay
* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 10.170 mẫu xét nghiệm, trong đó: 39 mẫu dương tính (+), 9.578 mẫu âm tính (-), 553 mẫu đang chờ kết quả.
* Về cách ly y tế:
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.341 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.567 người (số cách ly mới trong ngày: 363 người), kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 433 người; trong đó: đang cách ly cho 220 người (số cách ly mới trong ngày: 25 người) và đã kết thúc cách ly cho 213 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 25.787 người; trong đó: đang cách ly cho 19.294 người (số cách ly mới trong ngày: 3.582 người) và đã kết thúc cách ly cho 6.493 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0).
1.2. Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng)
* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 2.697 mẫu xét nghiệm, trong đó: 34 mẫu dương tính (+), 2.110 mẫu âm tính (-), 553 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 1.052 mẫu xét nghiệm);
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.569; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.567 người (số cách ly mới trong ngày: 363 người), kết thúc cách ly cho 02 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0).
1.3. Một số hoạt động khác trong ngày 02/8/2020
- Ban chỉ đạo họp trực tuyến với BCĐ huyện/thị xã/thành phố
- Cử 02 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;
- Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kết luận:
- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh từ cấp huyện cho đến cơ sở; trong đó, tập trung triển khai mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 2891-CV/TU ngày 27/7/2020 và Công văn 2991-CV/TU ngày 29/7/2020 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và ở các địa phương đã có các ca dương tính với Covid-19 nói riêng (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình).
- Giao UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay; Quyết định 2014/QĐ ngày 28/7/2020 về việc tạm dừng các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, Công văn 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19), Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực cần thiết; khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch xác khuẩn. Đối với thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện: Đại Lộc, Duy xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình tiếp tục thực hiện thật tốt Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 củaUBND tỉnh.
- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19… để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịch về địa phương theo đúng các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020; Công văn số 4367/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 về rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - theo Công điện 1167/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế). Vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Đây là một trong những biện pháp quyết định sự thành bại trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đội thông tin tuyên truyền lưu động cấp huyện, loa truyền thanh cơ sở… phải liên tục truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến với từng người dân. Lực lượng công an, quân sự địa phương và các lực lượng khác có liên quan phải đi từng nhà, từng lối xóm tuyên truyền để người dân không lơ lờ, chủ quan, không hoang mang, lo lắng…
Đối với các kiến nghị đề xuất, của các ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo:
- Về mua Test xét nghiệm nhanh - thử nghiệm dương tính Covid-19: theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế Test xét nghiệm nhanh chỉ mang tính tương đối, hiệu quả không đảm bảo 100%; tuy nhiên, việc sử dụng Test xét nghiệm nhanh có vai trò quan trọng trong sàng lọc, nâng cao ý thức trách nhiệm và giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống dịch hiện nay; do vậy, UBND tỉnh thống nhất giao UBND các huyện, thị xã, thành phố mua theo yêu cầu và giao các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện.
- Thống nhất việc các địa phương huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học đường, sinh viên y khoa và các lực lượng khác tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chi trả hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Giao Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh đặc biệt để hỗ trợ kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc có dịch bệnh lay lan trong cộng đồng và đặt tại thành phố Hội An; đồng thời, xem xét tình hình thực tế để điều động những Đội phản ứng nhanh ở các huyện, thị xã, thành phố chưa có dịch hỗ trợ cho các địa phương có dịch.
- Giao Sở Y tế khẩn trương lập dự toán cụ thể các danh mục thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm cấp bách, cần thiết phải mua sắm, gửi Sở Tài chính thẩm định, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 03/8/2020.
- Về phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế trong khám, chữa bệnh: Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn (Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19; Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 về ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19); theo đó, trách nhiệm trước hết thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn căn cứ các Quyết định nêu trên để triển khai thực hiện nghiêm, không để dịch lây chéo trong các bệnh viện và ra cộng đồng.
- Đối với những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành phố Đà Nẵng đưa về tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều trị: UBND tỉnh đã giao bệnh viện dự kiến tiếp nhận xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết và lập danh sách từng trường hợp bệnh nhân cụ thể gửi Sở Y tế kiểm tra, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh tại Thông báo số 287/TB-UBND ngày 01/8/2020.
- Về phun hóa chất tại các khu vực có ca nhiễm Covid-19: UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ khử khuẩn tại, các khu, điểm, tuyến đường, thôn, khối phố… có ca dương tính với Covid-19 (Công văn số 4373/UBND-NC ngày 31/7/2020), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên thời gian phun thuốc khử khuẩn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đề xuất. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Duy xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để khớp nối thời gian triển khai thực hiện.
- Về thi tốt nghiệp phổ thông Trung học: trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4385/UBND-KGVX ngày 01/8/2020; trong đó, đề xuất 03 phương án (PA1: chủ động rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch đến ngày 06/8 kiểm soát được dịch bệnh ban đầu tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức kỳ thi như các tỉnh, thành phố khác; PA2: nếu dịch bệnh vẫn phức tạp chưa kiểm soát được cần có thời gian chống dịch thì lùi lại 01 tháng (tổ chức thi vào đầu tháng 9) theo đề thi dự bị của Bộ; PA3: nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp có nhiều ca dương tính gia tăng ở hầu hết các địa phương thì tỉnh Quảng nam đề xuất Bộ cho xét tốt nghiệp đặc cách...); đề nghị các địa phương căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của UBND tỉnh để có phương án chuẩn bị.
- Người từ Đà Nẵng về Quảng Nam: thực hiện Công điện số 1167/CĐ- BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế; UBND tỉnh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố (Công văn 4367/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 về rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng); tuy nhiên, áp dụng trên thực tế phải linh hoạt, phù hợp với thời gian di chuyển, sức khỏe của từng người sau khi cách ly tại nhà; trường hợp người từ Đà Nẵng về Quảng Nam đến nay đã qua 14 ngày không có dấu hiệu viêm họng, ho, sốt… đang cách ly tại nhà thì không xét nghiệm, tiếp tục ở nhà, theo dõi sức khỏe; trường hợp người từ Đà nẵng về
Quảng Nam sau ngày 18/7/2020 thì phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương triển khia thực hiện vấn đề này.
- Về xử lý Ca dương tính với Covid-19 lần 1: Bộ Y tế đã có văn bản nêu rõ: ca dương tính lần 1 (ca nghi nhiễm, chưa công bố) nhưng phải ứng xử khoanh vùng, cách ly, truy vết, điều trị như ca đã dương tính. Giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo ngay kết quả xét nghiệm các ca bệnh nghi dương tính với Covid-19 cho các cơ sở y tế có liên quan và những người có trách nhiệm ở địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 289/TB-UBND ngày 01/8/2020.
- Việc tạm dừng đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Trường cảnh sát nhân dân 5, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình: vấn đề này, UBND tỉnh đã kiến nghị và được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp thuận không đưa số công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Trường cảnh sát nhân dân 5.
- Về chi trả lương hưu, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công…: giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Xe chở lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm, thuốc men, các hoạt động ngân hàng, công chứng, chứng thực… (các xe được phép vào Quảng Nam): đề nghị nghiên cứu kỹ các Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh để thực hiện chốt, chặn theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị lưu ý: “Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...); chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...được tiếp tục hoạt động”.
- Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải (các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào tỉnh) kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển của các Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu nêu trên từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Quảng Nam và ngược lại được thông suốt. Yêu cầu chủ phương tiện, người vận chuyển phải tuân thủ đầy đủ các qui định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Đề nghị các địa phương và ngành công thương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra phòng, chống dịch tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách đúng quy định…; phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 và Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh.
- Về xử lý rác thải tại các khu cách ly: vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để vận hành các khu cách ly tập trung; theo đó trách nhiệm xử lý rác thải tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nào thì địa phương đó xử lý, chủ động phối hợp với Công ty môi trường đô thị Quảng Nam để triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương mình.
- Về bố trí chỗ nghỉ cho đội ngũ y, bác sỹ, chuyên gia, Ekip điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn trương khảo sát, chọn nơi ở, nghỉ ngơi cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, của Trung ương, của cơ sở khám, chữa bệnh được tăng cường đến để điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19… tại Thông báo số 289/TB-UBND ngày 01/8/2020.
3. Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Nhằm triển khai đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại các văn bản của trung ương và địa phương, ngày 02/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 03/8/2020, cụ thể như sau:
- Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Thăng Bình.
- Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp quốc lộ 1A, Tây giáp đồng ruộng, Nam giáp đường 3/2 và Bắc giáp khu dân cư.
UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo: Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực Khu dân cư Lưu Minh tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả; Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình triển khai công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng; Chỉ đạo Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Lam thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong Khu dân cư Lưu Minh; Báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 và Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.
4. Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Bàn
Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại các văn bản của trung ương và địa phương, ngày 02/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Bàn 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 03/8/2020, cụ thể như sau:
- Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
- Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, cụ thể như sau:
+ Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp đường sắt Bắc Nam; Tây giáp thôn La Quân và Đông Đức, Nam giáp cánh đồng thôn Châu Thủy và Bắc giáp sông Bình Phước.
+ Thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp thôn Cẩm Phú – Điện Phong; Tây giáp thôn Đông
Lãnh – Điện Trung, Nam giáp sông Bà Rén và Bắc giáp Tân Bình – Điện Trung.
+ Tổ 1 và Chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng
400 hộ, 1.200 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp phường Thanh Hà, thành phố Hội An; Tây giáp đường ĐT608, Nam giáp đường ĐT607B và Bắc giáp khối phố 7A.
+ Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp đường ĐH11; Tây giáp đồng lúa của xã Điện Hồng và huyện Đại Lộc, Nam giáp đường số 4 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng và Bắc giáp đường số 2 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng.
UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo: Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực có tên tại Điều 1 ở các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả; Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn triển khai công tác phòng, chống dịch.
Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn: Chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời các khu vực nêu trên, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng; Chỉ đạo Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân các xã: Điện Thọ, Điện Trung, Điện Nam Đông, Điện Hồng thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong các khu vực phong tỏa; Báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 và Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.
5. UBND tỉnh đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh tham gia xét nghiệm chẩn đoán vi rút SAR-CoV-2
Thực hiện Công văn số 4109/BYT-DP ngày 01/8/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 và Công điện số 1196/CĐ-BYT ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ngày 02/8/2020, UBND tỉnh có Công văn số 4389/UBND-KGVX gởi Trường Đại học Phan Châu Trinh và các cơ quan, địa phương liên quan, nội dung như sau:
- Đề nghị Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR theo đúng quy định tại Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế tại các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc.
- Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc tích cực hỗ trợ Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV2 theo đúng quy định; chỉ đạo các phòng chức năng, các Trung tâm Y tế nhanh chóng phối hợp, lấy mẫu và chuyển ngay đến Trường Đại học Phan Châu Trinh để xét nghiệm.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV2, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 trên địa bàn.
6. Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 02/8/2020
Chiều ngày 02/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 09 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo thông tin
cụ thể như sau:
6.1. Thông tin về các ca bệnh
1) Ca bệnh 591
* Thông tin chung: Họ và tên: H.T. T, giới tính: Nữ, tuổi: 63, địa chỉ: thôn Lang Châu Nam - xã Duy Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ:
- Ngày 18/7/2020: từ TPHCM về sân bay Đà Nẵng lúc 17h00, sau đó di chuyển về dự đám tang cha tại địa chỉ Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng, đến 18h00 về nhà tại địa chỉ Lang Châu Nam - Duy Phước - Duy Xuyên;
- Sáng ngày 19/7/2020: ra lại đám tang, đến 17h00 cùng ngày có tiếp xúc trực tiếp với BN 456 và nhiều người khác;
- 5h00 ngày 20/7/2020: có tiếp xúc với BN 456, tiếp xúc với chồng và con là T. T.N.,T.D.K., T.Q.B. và nhiều người khác;
- 8h00 ngày 21/7/52020: uống cà phê quán Thanh Vân thôn Lang Châu Nam - Duy Phước - Duy Xuyên cùng với hàng xóm là vợ chồng chị L. Và Anh Q., T., P., T., B., H., L.;
- Từ 22/7/2020 đến 25/7/2020: ở nhà và không đi đâu có tiếp xúc với hàng xóm;
- 8h00 - 8h30 ngày 23/7/2020: đến UBND xã nhận tiền thương binh liệt sỹ;
- 9h00 ngày 26/7/2020:
+ Có biểu sốt nên đến khám tại Bệnh viện Bình An - TT Nam Phước, được hướng dẫn chụp fim, xét nghiệm máu, siêu âm, sau đó nhận thuốc về nhà;
+ Chiều cùng ngày đến tạp hóa Sáu Ngát (Chợ Nam Phước) mua nhu yếu phẩm, có người em tên S. đến thăm;
- 12h00 ngày 27/7/2020: gội đầu quán N. (Lang Châu Nam, Duy Phước), chiều cùng ngày hát Karaoke tại nhà vợ chồng chị L. và anh Q.;
- Ngày 28/7/2020: ở tại nhà;
- 16h00 ngày 29/7/2020: đến nhà ông L. (Duy Phước) để được khám bệnh, sau đó về nhà và có chị dâu là T. T. T và 2 cháu ngoại của bà T., có cháu chồng T. T.M. đến thăm;
- Tối 29/7/2020: ở tại nhà, người nhà lên Chốt Kiểm dịch số 2 Duy xuyên khai báo y tế;
- Ngày 30/7/2020: ở tại nhà.
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Ngày 26/07/2020: Đến khám tại Bệnh viện Bình An – TT Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam;
- Chiều ngày 30/7/2020: được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Được lấy mẫu xét nghiệm;
- Tối ngày 31/7/2020: được đưa xuống khu cách ly tập Trung tại Khách sạn Mỹ Sơn.
- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
2) Ca bệnh 592
* Thông tin chung: Họ và tên: L.T.H, giới tính: Nữ, tuổi: 100, địa chỉ: Thôn Nam Thành - xã Duy Trung - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 22/7/2020:
+ 07h00vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình An (BN524 có thời gian điều trị tại Bệnh viện này vào: ngày 18/7: khoa cấp cứu; ngày 19 - 21/7: phòng 505 – Khoa Nội; ngày 22 - 23/7: phòng 204, khoa Đông Y; ngày 24/7: phòng 507, khoa Nội);
+ 09h00 đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và được nhập viện tại Khoa Nội (P508) có tiếp xúc với H.T. T và con cháu đến thăm;
- Ngày 23/7/2020: ở tại bệnh phòng có tiếp xúc với H.T.B.;
- 14h00 ngày 24/7/2020: được chuyển qua P505 - Khoa Nội - Bệnh viện Bình An;
- Ngày 25/7/2020 - 26/7/2020: ở tại bệnh phòng và không đi đâu;
- Ngày 27/7/2020 – 29/7/2020: xuất viện về ở tại nhà và không đi đâu, có bà Đ. đến thăm;
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- 07h00 Ngày 22/7/2020: vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình An và nhập viện tại Khoa Nội (P508) – Bệnh viện Đà Nẵng;
- 24/7/2020: được chuyển qua P505 - Khoa Nội - Bệnh viện Bình An;
- 11h00 ngày 30/7/2020 được con trai là H.V.L. đưa Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó 11h45 được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu và được lấy mẫu xét nghiệm.
3) Ca bệnh 593
* Thông tin chung: Họ và tên: N.Ơ, giới tính: Nam, tuổi: 75, địa chỉ: khối phố Thịnh Mỹ - phường Cẩm An - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Đầu tháng 7: được con đưa ra thăm vợ tại phòng 607 khoa Nội Thận Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sau đó được con chở về nhà bằng xe máy;
- Lịch trình thường ngày của bệnh nhân: buổi sáng tắm biển bãi tắm Tân Mỹ, trưa và tối ăn cơm tại nhà cùng gia đình;
- Thỉnh thoảng đến quán cà phê anh H. để thăm và nói chuyện;
- Ngày 23/7/2020: được con đưa đến Bệnh viện Hội An bằng xe máy để làm xét nghiệm máu;
- Ngày 24/7/2020 - 26/7/2020: ở nhà, tiếp vài người khách đến thăm gồm ông T., ông H., ông C.;
- Ngày 26/7/2020: được con chở đến nhà ông D. (Cẩm Hà) bàn việc làm mộ;
- Từ 26/6/2020-29/7/2020: ông ở nhà lo tang vợ, trong quá trình có tiếp xúc với ông L. (Cẩm Châu), sư cô N. sư cô D.;
- Hiện tại ghi nhận bệnh nhân có sốt nhẹ, mệt mỏi;
- Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp;
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Ngày 30/07/2020: được đưa đi cách ly khu cách ly Hội An, được lấy mẫu xét nghiệm;
- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
4) Ca bệnh 594 - Đ.T.N.
* Thông tin chung: Họ và tên: Đ.T.N., giới tính: Nữ, tuổi: 68, địa chỉ: thôn Phước Trung –phường Cẩm Kim - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Khoảng 09:00 - 10:00 ngày 14/07/2020: đi xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng chăm con gái tại tầng 3 khu G - khoa Nội tổng hợp khu yêu cầu - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng;
- Ngày 16/07/2020: đi xe buýt về lại Hội An;
- Ngày 17/07/2020 - 19/07/2020: ở tại nhà, có đến nhà em gái X. nói chuyện khoảng 15 phút;
- Sáng 20/7/2020 – 22/07/2020: đi xe bus ra lại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm con gái;
- Trưa ngày 22/7/2020: đi xe bus về lại Hội An;
- Trong thời gian tại Bệnh viện có di chuyển đi lại mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng. Không nói chuyện với những người khác trong phòng bệnh;
- Ngày 22/7/2020: có biểu hiện mệt mỏi, đau lưng dấu hiệu cảm cúm;
- Ngày 23/07/2020 – 30/07/2020: ở nhà, ít giao tiếp, có đến sửa xe đạp tại nhà con bà K. cùng thôn;
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Ngày 31/7/2020: được con dâu đưa đến khai báo tại Trạm Y tế xã Cẩm Kim à được cách ly tại khu cách ly tập trung Tp Hội An;
- Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
5) Ca bệnh 596
* Thông tin chung: Họ và tên: P.T. T, giới tính: nữ, 23 tuổi, địa chỉ: thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung – huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
Làm việc tại 1 phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng;
Ở trọ tại 228/20 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng;
- Ngày 14/07/2020 - 17/07/2020 và ngày 19/07/2020: có vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh - Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh;
- Tối ngày 21/07/2020: về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam;
- Sáng 22/07/2020: đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở tổ 1 - Kế Xuyên 1 - Bình Trung - Thăng Bình - Quảng Nam;
- Chiều ngày 22/07/2020: đi biển tại xã Bình Nam - huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam;
- Sáng ngày 23/07/2020: đi chợ Kế Xuyên - Bình Trung - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam, có ghé shop quần áo Trang tại chợ;
- Đến chiều ngày 23/07/2020: làm việc bình thường tại TP Đà Nẵng;
- Chiều 26/07/2020: trở về quê tại tổ 4 - thôn Vĩnh Xuân - xã Bình Trung -Thăng Bình - Quảng Nam và tự cách ly tại nhà;
- Sáng 28/07/2020: tới TYT xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện, trong thời gian này BN có đeo 2 khẩu trang. Sau đó về nhà và tự cách ly tại nhà;
- Sáng 30/07/2020, sốt trên 37,50C, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, tình trạng sức khỏe ổn định; trên đường về nhà có ghé tiệm thuốc tây (không nhớ tên, địa chỉ giao giữa Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ, về nhà tự cách ly theo dõi sức khỏe.
* Quá trình đến khám, vào viện
- Sáng 30/07/2020: sốt trên 37,50C, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam;
- Chiều 30/7/2020: có triệu chứng sốt cao trên 380C, vào lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhập viện và được lấy mẫu xét nghiệm.
Tình trạng hiện tại: sức khỏe ổn định, hơi đau rát cổ.
6) Ca bệnh 597 - B.H.A.
* Thông tin chung: Họ và tên: B.H.A, giới tính: nữ, tuổi: 39 địa chỉ: Khu Lưu Minh - Khu phố 5 - TT. Hà Lam – huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
Là con, sống cùng bố mẹ là BN 522; 523;
- Ngày 09/07/2020 - 22/07/2020: chăm bố là BN 522 tại Khoa Thận nội tiết - Bệnh viện Đà Nẵng (sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam);
- Ngày 22/07/2020 - 29/07/2020: ở nhà chăm sóc bố, hằng ngày có đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên ngã tư TT Hà Lam khoảng 500m);
Có quán cafe riêng nhưng trong thời gian này BN không trực tiếp có mặt tại quán để bán cafe.
* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện
- Ngày 31/07/2020: đã tiến hành cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TYT
Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.
Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
Ăn uống bình thường.
7) Ca bệnh 598
* Thông tin chung: Họ và tên: B.H.B.N, giới tính: nữ, tuổi: 08, Địa chỉ: Khu Lưu Minh - Khu phố 5 - TT. Hà Lam – huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
Là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN 597, sống cùng nhà với nhau;
Hằng ngày chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523.
* Quá trình đến khám, vào viện
- Ngày 31/07/2020: đã tiến hành cách ly tại Khu cách ly tập trung tại TYT
Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
8) Ca bệnh 599
* Thông tin chung: Họ và tên: T.H.V, giới tính: nữ, tuổi: 09, địa chỉ: Khu Lưu Minh - Khu phố 5 - TT. Hà Lam – huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
BN là cháu ngoại của BN 522, BN 523, sống cùng nhà với nhau.
Hằng ngày chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564.
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Ngày 31/07/2020: đã tiến hành cách ly tại Khu cách ly tập trung TYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
9) Ca bệnh 600 - T.H.T.
* Thông tin chung: giới tính: Nữ, tuổi: 07, địa chỉ: Khu Lưu Minh - Khu phố 5 - TT. Hà Lam – huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
BN là cháu ngoại của BN 522, BN 523, là con ruột của BN 564, sống cùng nhà với nhau;
Hằng ngày chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564.
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Ngày 31/7/2020: đã tiến hành cách ly tại Khu cách ly tập trung TYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
6.2. Các biện pháp đã triển khai
- Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định;
- Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp (+) SARS-CoV-2 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định;
- Tổ chức điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định;
- Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu;
Ban Chỉ đạo thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.
6.3. Liên quan đến các ca dương tính tử vong tại Quảng Nam từ ngày 25/7/2020 đến nay: Bệnh nhân 524 là bà L.T.D, 86 tuổi, quê Quảng Nam. Bệnh nền: suy tim, suy thận mãn tính.
- Từ ngày 11 đến 16-7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.
- Từ ngày 18-7 bà có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Ngày 27-7, bà chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.
- Ngày 31-7, bà được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Ngày 31-7, bà tỉnh lơ mơ và suy kiệt.
- Ngày 1-8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; tuy nhiên đến 18h bệnh nhân hôn mê, mạch chậm dần; 22h bệnh nhân có mạch trở lại.
- 0h ngày 2-8, bệnh nhân trở nặng ngừng tuần hoàn, hô hấp. 5h30 ngày 2-8, bệnh nhân tử vong.
Chẩn đoán tử vong: choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm COVID-19.
.

Thời gian:  Lúc 08h00 ngày 03/8/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 621 242 373 06
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 18.740.640 6.017.488 11.363.391 689.761


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h30 ngày 10/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 08/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 06/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 12h00 ngày 05/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 01/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 24/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 24/6/2020

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h30 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 11h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 09h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h00 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 31/3/2020