Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (21h00, ngày 06/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 72 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình từ ngày 25/7/2020 đến 18h00 ngày 06/8/2020 (đợt 2), như sau:
1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
1.1. Các số liệu thống kê trên toàn tỉnh
- Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 5.332 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 41,6% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 48 mẫu dương tính (+), 4.667 mẫu âm tính (-), 617 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 1.243 mẫu xét nghiệm);
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 2.741; trong đó: đang cách ly tập trung cho 2.716 người (số cách ly mới trong ngày: 292 người), kết thúc cách ly cho 25 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 351 người; trong đó: đang cách ly cho 283 người (số cách ly mới trong ngày: 34 người) và đã kết thúc cách ly cho 68 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 02);
- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 31.370 người; trong đó: đang cách ly cho 31.081 người (số cách ly mới trong ngày: 6.664 người) và đã kết thúc cách ly cho 289 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 226).
1.2. F1 của các ca dương tính từ ngày 25/7/2020 đến nay
+ BN 715 (Cẩm An – Hội An): Có 21 trường hợp F1, 76 trường hợp F2;
+ BN 716 (Nam Phước – Duy Xuyên): Có 13 trường hợp F1, 42 trường hợp F2;
+ BN 717 (Nam Phước – Duy Xuyên): Có 3 trường hợp F1; 13 trường hợp F2.
1.3. Một số hoạt động khác trong ngày 06/8/2020
- Cử 05 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;
- Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.
2. Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 05/8/2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe UBND huyện Thăng Bình báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết luận chỉ đạo:
Trong thời gian đến, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thăng Bình tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau:
- Tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa thời gian để thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến với tất cả các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn để tích cực tham gia phòng, chống dich bệnh như: giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, khuyến cáo bà con nhân dân không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết… Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các nội dung cách ly xã hội theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục rà soát, truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19… để tổ chức cách ly, dập dịch; nhất là phải nắm bắt được người từ các Bệnh viện Đà Nẵng về (Bệnh viên C, Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chỉnh hình - phục hồi chức năng) và những người về từ Đà Nẵng sau ngày 18/7/2020 thì phải thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
- Khẩn trương thành lập Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn với nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch… theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020.
- Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện phải hết sức gương mẫu, đi đầu tiên phong trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số văn 2891-CV/TU ngày 27/7/2020 và Công văn 2991-CV/TU ngày 29/7/2020 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh.
* Đồng thời giải quyết các đề xuất kiến nghị của địa phương, cụ thể:
- Về khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện: UBND tỉnh thống nhất phương án tạm dừng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện (vì người dân không có nhu cầu đến khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay và để “làm sạch cơ sở này”). Không thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập vùng cách ly quy mô toàn cơ sở khám chữa bệnh như đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Công văn số 165/TTYT ngày 02/8/2020.
Giao UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo thực hiện các quy định/quy trình về sàn lọc, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, khử khuẩn bề mặt môi trường… làm sạch Trung tâm Y tế theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế (Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid-19; Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 về ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định khác có liên quan). Trước mắt, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa, đài truyền thông, thông cáo báo chí…) về tình hình cách ly và kết quả xét nghiệm âm tính các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với các ca dương tính của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên của đơn vị này và thông báo thời gian tạm dừng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện để dồn lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
- Về khu cách ly tập trung: đề nghị UBND huyện Thăng Bình tiếp tục thành lập thêm một số khu cách ly tập trung tại các trường cấp 1, cấp 2 để triển khai thực hiện cách ly bắt buộc (tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1). Trường hợp số lượng người phải cách ly tập trung vượt quá khả năng của huyện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Về bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: UBND huyện Thăng Bình tổng hợp kinh phí cụ thể, gửi Sở Tài chính kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Xử lý rác thải đối với khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam: thống nhất xử lý theo quy trình rác thải nguy hại (dễ lây nhiễm, nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người) trong thời gian phong tỏa; giao UBND huyện Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam để triển khai thực hiện (hết thời gian phong tỏa hoặc người dân trong khu dân cư này có kết quả âm tính với Covid-19 thì thực hiện xử lý theo quy trình rác thải thông thường).
- Về hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa: giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương liên quan khẩn trương thống kê số lượng người dân trong các khu vực đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phong tỏa (tại các địa phương: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn…), tổng hợp số lượng, đề xuất mức hỗ trợ, trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các trường hợp thông tin thất thiệt, sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc
Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại các văn bản của trung ương và địa phương, ngày 06/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 06/8/2020, cụ thể như sau:
- Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Đại Lộc.
- Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 69 hộ, 214 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp đường bê tông 4,5m; Tây giáp Tổ dân cư số 2, thôn Tích Phú; Nam giáp đồng ruộng và Bắc giáp Tổ dân cư số 4, thôn Tích Phú.
- Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực Tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả; Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc triển khai công tác phòng, chống dịch.
- Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc: Chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời Tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng; Chỉ đạo Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân xã Đại Hiệp thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong Tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú; Báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Làm việc cụ thể với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.
4. Kết quả xác minh 06 trường hợp dương tính Covid-19 tại Quảng Nam ngày 06.8.2020
Chiều ngày 06/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về 30 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 06 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về các ca bệnh tại Quảng Nam như sau:
1) Trường hợp 1
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 719 Nam ,Năm sinh: 1992
- Địa chỉ: tổ 20, Bình Khương, Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
- Nghề nghiệp: thợ cắt tóc tại nhà.
b) Thông tin dịch tễ
Theo thông tin khai thác từ bệnh nhân:
BN ở cùng nhà với mẹ N.T.L, vợ T. T. Th và con gái H.T.Q.
- Sáng ngày 23/7/2020: bệnh nhân chăm đau ông nội tại tầng 2, khoa Hồi sức tích cực, BVĐK ĐN. Đến 14h30, ông nội BN chuyển lên khoa Ngoại Tiêu hóa. Khoảng 15h30, bệnh nhân về nhà bằng xe máy;
- Từ ngày 24/7 đến 31/7/2020: BN hằng ngày mở cửa tiệm cắt tóc của mình tại nhà từ 8h sáng đến 4h chiều, 1 ngày khoảng dưới 10 khách đến cắt tóc;
+ BN thường ăn sáng tại nhà, một vài ngày BN ăn sáng tại quán Mỳ Thắng (tổ 20, Bình Khương, Bình Giang);
+ Buổi chiều hằng ngày, BN đến nhà bà ngoại N.T.H để thắp hương cho ông ngoại tại tổ 20, Bình Khương, Bình Giang;
Các ngày 24; 25; 27/7, từ 4h45 đến 6h sáng, BN cùng với 4 người bạn của mình: N.V.T, Vi (gần nhà), V.N.C (thôn 3 – Bình Túy – Bình Giang – Thăng Bình) và anh H (làm việc tại Bưu điện Thăng Bình) đi tập Gym tại Phòng Gym Phạm Gia, TT Hà Lam, Thăng Bình.
- Ngày 26/7/2020: BN đi đám nhà mới tại nhà cô H.T.X (tổ 24, Bình Khương, Bình Giang), khoảng 10 - 12 bàn. BN ngồi cùng bàn với Ng.A.H, N.T. T, T.Đ.D, T.Ch.
6h30 đến 7h15 ngày 28/07/2020, BN có uống cafe tại Quán T (tổ 20, Bình Khương, Bình Giang).
- Ngày 03/08/2020: được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm;
- Ngày 06/8/2020: chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: tình trạng sức khỏe bình thường.
2) Trường hợp 2
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 720 Nam ,Năm sinh: 1990
- Địa chỉ: tổ 1, Tiên Đỏa, Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
- Nghề nghiệp: thợ sửa điện thoại.
b) Thông tin dịch tễ
Theo thông tin khai thác từ bệnh nhân:
BN ở cùng nhà với Mẹ Tr.T. T, vợ H.T. T. Th, con trai T.Đ.H (16 tháng tuổi), em gái T. T.H.V và em rể N.H.D.
- Ngày 18/07/2020: BN nhập viện tại phòng 207, tầng 2, khoa Ngoại Thần kinh (cơ sở 2), BVĐK ĐN để điều trị chấn thương cột sống thắt lưng;
- Chiều 21/07/2020: xuất viện và về nhà bằng xe ô tô cùng với vợ và con;
- Từ ngày 22/07 đến 28/07/2020, BN đi làm tại cơ sở sửa chữa điện thoại T.L (đường Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình), tại đây BN thường xuyên tiếp xúc, ăn trưa cùng 4 thành viên trong gia đình chủ cơ sở là L.T.L, L.G.B, L.G.H, L.T.L và 1 bạn L.V.P - thợ sửa chữa cùng làm việc. Khoảng thời gian này BN thường xuyên không đeo khẩu trang;
Buổi trưa trong thời gian từ 22/7 đến 28/07 (không nhớ rõ ngày), BN có ăn uống tại cơ cở sửa chữa điện thoại cùng với gia đình chủ cơ sở, 1 đồng nghiệp và 2 người khác là N.T. T và N.M.V cùng trú tại Tiên Đỏa, Bình Sa.
BN có vài lần đến mua nước uống tại tiệm tạp hóa của người đàn ông ở phía sau cơ sở sửa chữa điện thoại mình làm việc.
- Từ ngày 29/07/2020 đến nay: BN nghỉ làm, ở nhà tự cách ly tại nhà và không đi đâu, BN thường xuyên đeo khẩu trang.
- Lấy mẫu xét nghiệm ngày 03/08/2020;
- Tối 05/8/2020: BN được chuyển đến cách ly tại KCL tập trung trường Trần Quý Cáp, Bình Quý;
- Ngày 06/8/2020: chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam.
3) Trường hợp 3
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 721 Nam ,Năm sinh: 1994;
- Địa chỉ: thôn Nam Hà, xã Điện Trung,Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam;
- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
b) Thông tin dịch tễ
Theo thông tin bệnh nhân khai: BN là con ruột của BN562
- Ngày 21/7/2020 – 25/7/2020: làm việc công ty thực phẩm Sáng Ngọc, lô C2 – 11 đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;
- Chiều ngày 25/7/2020: BN về nhà tại thôn Nam Hà, xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghe thông tin BV Đa Khoa Đà Nẵng có nhiều người mắc bệnh Covid - 19 và mẹ ruột BN (BN562) có ra chăm người thân (BN436, BN443 – công bố tại Đà Nẵng) ở BV Đà Nẵng từ ngày 22/07 -24/07/2020 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh nhân xin công ty cho tự cách ly và làm việc tại nhà;
- Từ ngày 25/8 – 28/8/2020: bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Chỉ làm việc tại nhà và tiếp xúc với người trong nhà. Hiện những người nhà đã được đưa đi cách ly tập trung;
- Ngày 28/07/2020: người thân là bệnh nhân 436, 443 được công bố tại Đà Nẵng. Mẹ bệnh nhân là F1 ngày 29/07/2020 có biểu hiện ho, sốt nhẹ được chuyển đi cách ly tập trung tại khu điều trị phòng khám Điện Nam – Điện Ngọc;
- Ngày 01/08/2020: mẹ bệnh nhân được công bố (BN562). Bệnh nhân là F1 được đưa đi cách ly tập trung tại KCL Đại học Nội Vụ;
- Sáng ngày 03/08/2020: bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm.
- Ngày 05/8/2020: Chuyển cách ly điều trị tại Khu điều trị Điện Nam- Điện Ngọc , Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: ho, sốt nhẹ.
4) Trường hợp 4
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 722 Nữ ,Năm sinh: 1952
- Địa chỉ: Tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên;
- Nghề nghiệp: Nội trợ
b) Thông tin dịch tễ
- Trước ngày 18/7/2020: sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm);
- 18h00 ngày 18/7/2020: ra dự đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang;
- Khoảng 16h00 chiều ngày 19/7/202: có tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang;
- 6 giờ sáng ngày 20/7/2020: đưa đám tang về quê tại thị trấn Nam Phước để chôn cất. Đến 10h20 cùng ngày về nhà riêng (xe máy gia đình cháu H.C.V);
- Từ ngày 21-30/7/2020: sống ở địa phương và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Có tiếp xúc với L.T.Đ và N.T.P (hàng xóm);
- 7h30 ngày 31/7/2020: đi khai báo y tế tại TYT Duy Trung bằng phương tiện xe máy cùng con gái N.T.N;
- Ngày 01/8/2020: cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai;
- 16h35 ngày 2/8/2020: cách ly TTYT Duy Xuyên;
- 8h00 ngày 5/8/2020: cách ly tại khu cách ly trường tiểu học Duy Trung và ở đây được lấy mẫu xét nghiệm;
- Ngày 06//8/2020: Đang chuẩn bị thủ tục vận chuyển BVĐK TW Q.Nam
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: tình trạng sức khỏe bình thường.
5) Trường hợp 5
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 723 Nữ, Năm sinh: 1964
- Địa chỉ: Tổ 2, thôn Nam Thành, Duy Trung, Duy Xuyên
- Nghề nghiệp: Nông
b) Thông tin dịch tễ
Theo thông tin bệnh nhân khai: BN là con ruột của BN592
- Ngày 24/7/2020 trở về trước: ở tại địa phương và không đi đâu;
- 07h00, ngày 25/7/2020: xuống P505 - khoa Nội - Bệnh viện Bình An - �Duy Xuyên để nuôi mẹ là BN592 (con gái N.T.D.S chở xuống);
- Ngày 26/7/2020: ở tại bệnh phòng và không đi đâu (không rõ tiếp xúc );
- Ngày 27/7/2020: về nhà (phương tiện xe taxi Grap) và không đi đâu;
- 6h00 ngày 28/7/2020: chồng N.T chở xuống Phòng khám T. T.Y.T Duy Xuyên để xin thuốc tiểu đường. 10h00 cùng ngày về nhà và không đi đâu (phương tiện xe máy gia đình);
- Ngày 29/7/2020: ở nhà và không đi đâu;
- 10h00 ngày 30/7/2020: đưa mẹ xuống Khoa Cấp cứu - TTYT Duy Xuyên (cùng em trai là H.V.L) đến 11h00 về nhà bằng xe taxi Grap;
- Ngày 31/7/2020: ở nhà và không đi đâu;
- 12h00 ngày 02/8/2020: đi khai báo y tế tại TYT Duy Trung cùng chồng là ông N.T (phương tiện xe máy gia đình). 14h30 ngày 2/8/2020: được đưa đi cách ly tại khu cách ly Trường TH Duy Trung;
- 16h30 ngày 3/8/2020: Tại khu cách ly được lấy mẫu xét nghiệm.
- Ngày 06//8/2020: Đang chuẩn bị thủ tục vận chuyển BVĐK TW Q.Nam
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: tình trạng sức khỏe bình thường.
6) Trường hợp 6
a) Thông tin chung
- Bệnh nhân 729 Nữ, Năm sinh: 1969
- Địa chỉ: tổ 9, thôn Nam Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
- Nghề nghiệp: Buôn phế liệu tại Đà Nẵng.
b) Thông tin dịch tễ
Theo thông tin khai thác từ bệnh nhân:
BN sống cùng chồng Đ.V.H, 2 người con trai Đ.V.M, Đ.V.T, con dâu T. T.S và cháu nội T. T.G.
- Ngày 20/7/2020: BN nhập viện khoa Nhiệt đới - BVĐK ĐN, được chẩn đoán và điều trị SXH Dengue;
- Khoảng 01h sáng ngày 23/07/2020: bệnh nhân được chuyển sang phòng 500, tầng 5, Khoa Nội;
Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân được con trai Đ.V.M chăm sóc;
- Chiều 24/7/2020: bệnh nhân xuất viện, cùng con trai về nhà tại tổ 9, thôn Nam Hà, Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam bằng xe máy;
- Trong thời gian từ ngày 25/07 đến nay: bệnh nhân chủ yếu ở trong nhà, không đi ra ngoài, BN khai báo có đi chợ Lạc Câu, Bình Dương 02 lần, có ghé quầy trái cây bà N để mua trái cây;
Trong thời gian này, Có ông hàng xóm N.X.T đến nhà thăm 2 lần và ông P.Đ.D qua nhà thăm 1 lần.
- Ngày 03/8/2020: đến TYT khai báo y tế, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm;
- Ngày 06/8/2020: chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam.
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: tình trạng sức khỏe bình thường.
* Các biện pháp đã triển khai
- Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly;
- Tổ chức vận chuyển ca bệnh (+) Covid-19 đến cơ sở cách ly điều trị theo đúng quy định;
- Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.

Sở Y tế Quảng Nam thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

Thời gian:  Lúc 21h00 ngày 06/8/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 747 345 392 10
QUẢNG NAM 62 52 5 3
------------ --------------- ---------------- ---------------- -----------------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 19.005.485 6.101.122 12.192.503 711.858


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h30 ngày 10/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 08/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 06/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 12h00 ngày 05/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 01/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 24/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 24/6/2020

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h30 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 11h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 09h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h00 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 31/3/2020