Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 15/3/2020

Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 15/3/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 12h00 ngày 15/3/2020 như sau:
1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

- Từ ngày 08 - 15/3/2020 ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 255 mẫu xét nghiệm, trong đó: + 02 mẫu dương tính (+) của 02 ca bệnh thứ 31 và 33; + 194 mẫu âm tính (-); + 59 mẫu đang chờ kết quả.

- Cập nhập đến 12h00 ngày 15/3/2020: đã cách ly tập trung 21 trường hợp liên quan chuyến bay VN54 (BN46) và trường hợp 36 liên quan đến chuyến bay VN18 (BN50) (Trong đó có Đoàn khách từ Huế vào Quảng Nam gồm: 17 du khách trên chuyến bay VN18, 02 lái xe và 01 hướng dẫn viên du lịch).

Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát những người có liên quan đến chuyến bay VN54 (BN46), VN18 (BN50), QR970 (BN53) và QR968 (BN51) để có hướng xử lý kịp thời và đúng theo quy định của Bộ Y tế.

- Trong ngày 15/3/2020:

+ Đã giám sát và lấy 38 mẫu bệnh phẩm của những người đang được cách ly, bao gồm: 20 mẫu tại Khách sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại - Hội An); 14 mẫu tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân; 02 mẫu tại Bleu Homestay - Hội An; 02 mẫu Khách sạn Central Hội An.

+ Tiến hành xử lý môi trường tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hội An.

Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 158 người, bao gồm: 77 người tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân; 24 người tại khách sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại - thành phố Hội An); 30 người tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - thị xã Điện Bàn; 27 người tại các cơ sở Y tế khác. Có 194 trường hợp bắt buộc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

- Trong ngày, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế đã tổ chức.

2. Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020

Tại cuộc họp Văn phòng thường trực phòng chống dịch Covid-19 tại Hội An ngày 14/3/2020, Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, ý kiến của các thành viên dự họp và một số đề xuất, kiến nghị liên quan, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp, kết luận:

1) Thống nhất nơi làm việc của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội trường Thành ủy Hội An, địa chỉ: Số 11, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, Quảng Nam. Đề nghị các thành viên của Văn phòng thường trực sắp xếp, bố trí buổi chiều hằng ngày để họp bàn, đôn đốc triển khai thực hiện ngay các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các thành viên phải triển khai ngay những nội dung công việc mà cuộc họp của Văn phòng thường trực đã thống nhất kết luận, tuyệt đối không đợi đến khi có văn bản thông báo mới tổ chức thực hiện.

2) Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 717-TB/TU ngày 13/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc bốn tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”.

3) Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4) Sở Ngoại vụ báo cáo ngay với các cơ quan đại diện Ngoại giao theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời nội dung liên quan đến cách ly du khách nước ngoài; phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục về lãnh sự, ngoại giao khi cách ly du khách nước ngoài; bố trí lực lượng biên, phiên dịch 24/24 tại các khu cách ly tập trung, khu lưu trú an toàn đối với người nước ngoài; dịch sang tiếng Anh thông cáo báo chí 8h00 hằng ngày.

5) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Hội An giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế (kể cả đối với người nước ngoài) liên quan đến bệnh nhân dương tính số 31, 33, 46 theo đúng quy định.

6) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Hội An khẩn trương thực hiện Điểm 2, Thông báo số 717-TB/TU ngày 13/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1344/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, giao Công an tỉnh nhận bàn giao Hội An Beach Resort tại số 01, đường Cửa Đại từ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An để làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài, đảm bảo ngày 16/3/2020 đưa vào vận hành khu lưu trú an toàn này. UBND thành phố Hội Anchỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cùng với mặt trận, đoàn thể các cấp tổ chức vận động, tuyên truyền để Nhân dân hiểu về khu lưu trú an toàn, quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

7) UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các phương án cách ly theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính (F1), nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; đối với người nước ngoài cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài tại Hội An Beach Resort, số 01, đường Cửa Đại) mà xét nghiệm có kết quả âm tính thì vẫn tiến hành cách ly (tại 2 cơ sở nêu trên hoặc tại khách sạn mà họ đã lưu trú trước khi cách ly) cho đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm theo đúng tinh thần Công văn số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia.

8) Ngành y tế tiếp tục hợp đồng cung cấp các suất ăn cho các trường hợp cách ly y tế, cách ly tập trung, nhất là phục vụ chu đáo cho người nước ngoài đang được cách ly tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

9) Về thực hiện kê khai y tế toàn dân: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu, triển khai và thực hiện ngay.

10) Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp với Công an tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, áp dụng mức xử phạt cao nhất của văn bản pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông cáo báo chí; phát hành thông cáo báo chí và thông tin trả lời báo chí theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/3/2020.

11) Sở Tài chính khẩn trương xây dựng chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh; lưu ý bổ sung chế độ hỗ trợ mua vé máy bay, làm visa, chăm sóc y tế, đưa ra sân bay đối với người nước ngoài hết thời gian cách ly trở về nước....

Đề nghị Sở Tư pháp tích cực phối hợp với Sở Tài chính thẩm định nhanh nội dung này để trình HĐND tỉnh Khóa IX xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 15.

12) Thống nhất giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mua bổ sung thêm giường trang bị tại Khu cách ly tập trung của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

13) Giao UBND thành phố Hội An tiếp tục giám sát, hỗ trợ 4 du khách người Anh hiện đang cách ly tại khách sạn Hoa Cỏ để đủ 14 ngày theo quy định (đến ngày 16/3/2020 là đủ 14 ngày).

14) Đối với người nước ngoài, sau 14 ngày cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm, kết quả xét nghiệm âm tính, nếu có nhu cầu trở về nước, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ đưa về bằng đường hàng không.

15) Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách theo thẩm quyền.

16) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An khẩn trương lập phương án khoanh vùng giao thông tại các trục đường chính dẫn vào thành phố Hội An; yêu cầu du khách nước ngoài vào thành phố Hội An phải đeo khẩu trang.

(Trích Thông báo kết luận số 87/TB-UBND ngày 14/3/2020)

3. Tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh khối 12 của tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 16/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (QRT) tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh khối 12 với 9 môn học là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Anh văn và Giáo dục công dân.

Thời gian dạy học vào buổi sáng từ 9 - 10 giờ; buổi chiều từ 15 - 16 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Mỗi buổi có 2 tiết và mỗi tiết có thời lượng 25 - 30 phút. Giáo viên tham gia giảng dạy do Sở Giáo dục và Đào tạo chọn từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên kênh QRT và trực tuyến tại địa chỉ www.qrt.vn, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3/2020. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp hoặc truy cập website của QRT để xem lại những chương trình đã phát sóng.

Đây là chương trình hữu ích nhằm tạo điều kiện giúp học sinh duy trì việc học tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. (Cụ thể chương trình bài giảng và thời gian phát sóng có trong file gởi kèm).

4. Thông báo tạm dừng tham quan Khu di tích Mỹ Sơn

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trng công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, Ban Quản Lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn sẽ tạm dừng bán vé tham quan Khu di tích Mỹ Sơn.

Thời gian thực hiện: từ 0h00 ngày 16/03/2020 (thứ hai) đến khi có thông báo lại.

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về thời điểm mở cửa đón khách trở lại, và mong muốn được phục vụ quý khách vào thời điểm thích hợp và thuận tiện hơn.

Mọi thông tin liên hệ: SĐT 03253.731.309. Email: mysonstr@gmail.com.Website: mysonsanctuary.com.vn

Hoặc: disanvanhoamyson.vn để được tư vấn, hỗ trợ.

5. Trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Từ ngày 16/3/2020, Quảng Nam có bao nhiêu người đã cách ly đủ 14 ngày (cả du khách nước ngoài, người Việt)? Những người đủ 14 ngày có tiếp tục giám sát y tế nữa không?

Phó chủ tịch tỉnh Trần Văn Tân cho biết, nếu du khách đã xét nghiệm âm tính, có nhu cầu trở về khách sạn, mà chủ khách sạn, cơ sở lưu trú đồng ý, thì tỉnh thống nhất. Đến nay, có bao nhiêu du khách đăng ký trở về khách sạn, cơ sở lưu trú để tự cách ly cho đủ 14 ngày? Và chúng ta sẽ giám sát họ kiểu gì vì ở Huế có trường hợp xét nghiệm âm tính, sau đó lại dương tính? (Nguyễn Hữu Trà - Báo Thanh niên)

Trả lời: Tính đến 16/3/2020, Quảng Nam có 42 khách nước ngoài được cách ly đủ 14 ngày. Khi đủ 14 ngày, theo quy định của BCĐ quốc gia, sẽ kết thúc thời gian cách ly. Nếu họ tiếp tục ở lại VN thì chỉ khuyến cáo họ tự theo dõi sức khoẻ bản thân thêm 01 tuần (kiểm tra thân nhiệt 02 lần/ngày). Trong thời gian đó, nếu có bất thường về sức khoẻ (ho, sốt, khó thở…) thì báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Đa số du khách đều có nguyện vọng tiếp tục được cách ly tại các khách sạn cho đủ 14 ngày theo quy định (hiện có 33 người đã về cách ly tại các khách sạn). Trong trường hợp này, Ban chỉ đạo thành phố Hội An sẽ thông báo cho Ban chỉ các địa phương nơi có các khách sạn tổ chức cách ly có trách nhiệm để tiếp tục theo dõi sức khoẻ, giám sát theo quy định. Đồng thời, khách sạn tổ chức cách ly phải cam kết phối hợp với chính quyền địa phương sở tại trong việc theo dõi, giám sát khách theo quy định.

2. Được biết tỉnh Quảng Nam trưng dụng khách sạn Hội An Beach Resort làm khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19. Vậy khách chuyển về tự cách ly tại khách sạn này sẽ trả phí khách sạn như bình thường hay thu phí như thế nào? Hiện nay có tổng cộng bao nhiêu khách nước ngoài đang cách ly tại Hội An và Quảng Nam? (Nhân Tâm -Báo Saigon Times)

Trả lời: Trả Khi các du khách đồng ý vào cách ly tập trung tại khách sạn Hội An Beach Resort, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ tối đa và phục vụ tốt nhất cho du khách nước ngoài trong điều kiện có thể. Tính đến 12g ngày 15/3/20220, Quảng Nam đang tổ chức cách ly tập trung cho 101 người nước ngoài (Hội An 99 người và Điện Bàn 02 người).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

Tình hình mắc dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trường hợp 01: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại Khu nghỉ mát bốn mùa The Nam Hải (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân này đi cùng vợ và đáng mừng là vợ ông có kết quả âm tính với Covid-19. Bệnh nhân này cùng vợ được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều trị.

Trường hợp 02: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú  tại khách sạn Boutique (tổ 5, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân này đi cùng vợ và đáng mừng là vợ ông có kết quả âm tính với Covid-19. Bệnh nhân này cùng vợ được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều trị.

Các số điện thoại đường dây nóng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913449373;
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905123705;
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984158922;
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905011989.

Các trường hợp đã có kết quả âm tính:

Cas 1: Ngày 26/01/2020, tại Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận 01 trường họp sốt, ho, viêm họng; được chẩn đoán là viêm phổi virus (chưa loại trừ viêm phổi COVID-19 do từ ngày 18/01 - 20/01/2020 bệnh nhân có lưu trú tại Thượng Hải - Trung Quốc);

Cas 2: Ngày 31/01/2020, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 01 trường họp sốt, viêm họng (là sinh viên Đại học tại Vũ Hán Trung Quốc, ngày 19/02/2020 từ Vũ Hán về Việt Nam ăn Tết);

Cas 3: Ngày 05/02/2020, tại BVĐK thành phố Hội An tiếp nhận 01 trường hợp sốt, ho (là nhân viên khách sạn, sách hành lý, dân khách thường tiếp xúc với người nước ngoài, ngày 30/01/2020 có tiếp xúc với người Trung Quốc khỏe mạnh);

Cas 4, 5: Ngày 09/02/2020, 02 công nhân người Trung Quốc đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc tại khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Hương An, Quế Sơn (02 công nhân này về quê ăn tết và quay trở lại Việt Nam vào ngày 29/01/2020). 

Cas 6: Ngày 10/02/2020, 01 trường hợp từ Tứ Xuyên Trung Quốc về Việt Nam ngày 09/02/2020 (thông dịch viên tiếng Trung tự do, ngày 12/01/2020: đối tượng từ Đà Nang sang Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngày 09/02/2020: Đối tượng từ Tú Xuyên sang Thái Lan và về Việt Nam (Tiên Lộc, Tiên Phước);

Cas 7: Ngày 11/02/2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận 01 trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc với triệu chứng sốt, nghẹt mũi mũi (bệnh nhập cảnh vào Việt Nam ngày 30/01/2020 từ Thiểm Tây, Trung Quốc).

Cas 8: Ngày 26/02/2020, 01 trường hợp người Deagu - Hàn Quốc (nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/02/2020), không ho, không sốt, đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hiện tại sức khỏe bình thường, tiếp tục theo dõi y tế đúng quy định.

Cas 9, 10: Ngày 26/02/2020, 02 trường hợp mẹ con có quá cảnh tại Deagu - Hàn Quốc trong vòng 01 ngày (ngày 21/02/2020) và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/02/2020, không ho, không sốt, đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hiện tại sức khỏe bình thường, tiếp tục theo dõi y tế đúng quy định.

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 15/3/2020

Tử vong: 0
Số trường hợp mắc: 57

Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (BN17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
- 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
- 09 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020, cụ thể:  BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN30: nữ 66 tuổi, quốc tịch Anh.

- 01 bệnh nhân nam 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020 (BN31).
- 01 phụ nữ 24 tuổi sống tại Anh, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 hôm 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
- 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
- 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và sáng ngày 2/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam. (BN34)
- 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 4/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
- 01 Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34 (BN36). 
- 01 Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34 (BN37). 
- 01 Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34 (BN38). 
- 01 Bệnh nhân nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN 39).
- 01 Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, quê quán TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34 (BN40).
- 01 Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34 (BN41).
- 01 Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN34 (BN42).
- 01 Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
- 01 Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37, nhân viên của BN37 (BN44).

- 01 Bệnh nhân nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 3/3/2020 (BN45).
- 01 Bệnh nhân phụ nữ 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội ngày 09/3/2020 (BN46).
- 01 Bệnh nhân phụ nữ 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47).

- 01 Bệnh nhân nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng gặp gỡ với BN34 (BN48).
- Bệnh nhân  01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
- Bệnh nhân 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
- Bệnh nhân 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
- Bệnh nhân 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52).
- Bệnh nhân 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

- 01 nam giới, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP. HCM ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54).

- 01 nam giới 35 tuổi, quốc tịch Đức, là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3/2020 (BN55)

- 01 nam giới 30 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài sáng 09/03/2020 (BN56)

- 01 nam giới 66 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài (cùng BN46 tại Hà Nội) sáng 09/03/2020 (BN57)


Điều trị khỏi: 16 trường hợp (Tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn).


Tính đến ngày 14/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 3.584
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.221
Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 5.235
Số mẫu dương tính: 57
Số mẫu âm tính: 7.642

Tình hình mắc dịch Covid - 19 trên thế giới và một số nước

  Số ca nhiễm Tử vong Nghi nhiễm  Bình phục
Thế giới 157.305 5.443   73.731
Trung Quốc 80.817 3.189 253 65.572
Hàn Quốc 8.806 72   714
Italia 21.175 1.441   1.966
Tây Ban Nha 6.391 195   519
Iran 12.729 611   4.339
Mỹ 2.863 57   49* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19