Show diễn thực cảnh ký ức Hội An

Show diễn thực cảnh ký ức Hội An là chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh lấy cảm hứng vùng đất và con người Hội An. Show diễn dệt nên câu chuyện về Hội An từ thuở vỡ đất khai hoang, tạo lập xóm làng, cho đến khi Hội An trở thành một cảng thị sầm uất, tấp nập thương thuyền quốc tế.

Bài viết liên quan