Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/8/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 114
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 19/8/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 19/8/2021, như sau:

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm
(1) 24 ca bệnh công bố tối nay (BN 302912 đến BN 302935) cụ thể là:
- 18 ca bệnh tại xã Đại Hồng (đang thực hiện Chỉ thị 16), huyện Đại Lộc: 08 ca bệnh tại thôn Ngọc Thạch; 06 ca bệnh tại thôn Hòa Hữu Đông; 02 ca bệnh tại thôn Hòa Hữu Tây; 01 ca bệnh tại thôn Lập Thuận; 01 ca bệnh tại thôn Đông Phước.
- 05 ca bệnh tại khối phố An Nam, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức: 04 ca bệnh là F1 của BN298736 (công bố ngày 18/9/2021), 01 ca bệnh đang điều tra nguồn lây.
- 01 ca bệnh tại huyện Duy Xuyên: có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, TP Đà Nẵng, đã được cách ly tập trung từ ngày 12/8/2021;
(2) 362 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 09 ca bệnh cộng đồng,
185 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 138 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.
(3) Trong ngày có 2.920 mẫu xét nghiệm; kết quả: 24 mẫu dương tính, 2.877 mẫu âm tính, 19 mẫu đang chờ kết quả.
(4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 833 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly do Quân sự quản lý: 28 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 5.912 người.
(5) Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 157 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 30 người.
(6) Trong đó: đối tượng F2: 1.464 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 5.775 người.

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày
a) Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày: có 74 trường hợp F1 được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
b) Kết quả quản lý, giám sát y tế người từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội về tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/5/2021 đến nay: có 12.369 người được giám sát, trong đó: 11.570 người về từ TP Hồ Chí Minh; 799 người về từ TP Hà Nội (số phát sinh mới trong ngày: TP. Hồ Chí Minh: 23 người, TP Hà Nội: 00 người); đã cách ly y tế tập trung 6.910 người; cách ly y tế tại nhà 5.459 người; có 12.298 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó: 90 mẫu có kết quả dương tính (+), 12.199 mẫu có kết quả âm tính (-), 09 mẫu đang đợi kết quả; các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo theo quy định.

3. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của các Tổ truy vết và lấy mẫu COVID-19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.
Trong ngày, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã hỗ trợ huyện Hiệp Đức lấy mẫu toàn bộ dân trong khu chợ phong toả, khu phố An Tây, An Đông, An Nam, Bình Hoà, thị trấn Tân Bình: tổng cộng 1.311 mẫu , trong đó 1.211 mẫu gộp PCR và 100 mẫu test nhanh kháng nguyên (100 mẫu này đều âm tính).

4. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam
4.1 BN 302912 - N.T.T. (1979),
đang điều tra nguồn lây
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: tổ 9, khối phố An Nam, TT Tân Bình, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Bán cá 
4.2 BN 302913 - T.V.B (1981), là F1 của BN298736
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: tổ 9, khối phố An Nam, TT Tân Bình, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Lái xe 
4.3 BN302914 - T.V.D (1940), là F1 của BN298736
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: tổ 9, khối phố An Nam, TT Tân Bình, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Già yếu 
4.4 BN302915 - T.T.T.T (2004), là F1 của BN298736
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: tổ 9, khối phố An Nam, TT Tân Bình, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Học sinh 
4.5 BN302916 - T.M.T (2013), là F1 của BN298736
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: tổ 9, khối phố An Nam, TT Tân Bình, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.6 BN302917 - N.T.K (1978), là F1 của BN 279979
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc - Nghề nghiệp: Buôn bán cá Quảng Nam Đại Lộc Đại Hồng Chợ Ngọc Kinh Buổi sáng các ngày từ 04/8/2021 đến ngày 18/8/2021
Chợ Hòa Hữu Buổi chiều các ngày từ 04/8/2021 đến ngày 18/8/2021
4.7 BN 302918 - N.T.D.P (2013), là con của BN302917
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Học sinh 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.8 BN 302919 - N.V.D (1999), là con của BN302917
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Phụ xe 
4.9 BN 302920 - N.T.T.D (2007), là con của BN302917
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Học sinh 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.10 BN 302921 - N.V.T (1978), là chồng của BN302917
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Thợ mộc 
4.11 BN 302922 - N.T.B (2014)
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Học sinh Chỉ ở tại địa phương
4.12 BN 302923 - N.H.M (2021), là con của BN298699 (công bố ngày 18/8/2021)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ
4.13 BN 302924 - N.Đ.T (2016), là con của BN298699 (công bố ngày 18/8/2021)
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ
4.14 BN 302925 - N.Đ.Q (1989), là chồng của BN298699 (công bố ngày 18/8/2021)
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng giáo dục Quảng Nam 
4.15 BN302926 - V.T.S (1999), là F1 của BN 302922
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Tây, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non Quảng Nam
4.16 BN 302927 - BN P.T.B (1972)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Nông 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.17 BN 302928 - BN L.T.H.A (2014), F1 của BN302930
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ chỉ ở tại địa phương
4.18 BN302929 - N.T.L (1986)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Lập Thuận, Đại Hồng, Đại Lộc Trong khu phong tỏa
4.19 BN302930 - H.T.N (1968)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Nông 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.20 BN302931 - L.N.H.N (2019), F1 của BN302930
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng,Đại Lộc
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 14 ngày qua chỉ ở nhà không đi đâu
4.21 BN302932 - N.Đ.B (1968), F1 của BN302930
- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Đông, Đại Hồng, Đại Lộc
4.22 BN302933 - H.T.D (1989)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Tây, Đại Hồng, Đại Lộc
4.23 BN302934 - N.T.N.T (1971)
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Hòa Hữu Tây, Đại Hồng, Đại Lộc
4.24 BN 302935 - N.T.P (1966), yếu tố dịch tễ liên quan chợ đầu mối Hòa Cường,
Tp Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: khối phố Phước Xuyên, TT Nam Phước, Duy Xuyên
- Nghề nghiệp: Buôn bán rau

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian:  Lúc 07h30, ngày 20/8/2021

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 312.611 185.398 120.059 7.150
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 209.558.900 17.331.526 187.829.140 4.398.234


Nắm rõ các việc cần làm, cần tránh trước khi tiêm sẽ giúp bạn chủ động và tránh sai lầm khi đến lượt được tiêm vắc xin COVID-19.

Trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, việc tiêm vắc xin COVID-19 đang được đẩy nhanh tốc độ. Trong khi chờ đợi đến lượt tiêm chủng vắc xin COVID-19, bạn nên thực hiện 10 điều sau đây.

1. Chuẩn bị thông tin giấy tờ chứng minh được độ tuổi và công việc của mình, để chứng minh bạn đến lượt và quyền ưu tiên được tiêm vắc xin COVID. Khai báo các thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.


Khai báo các thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan sức khỏe của bạn. Nếu bạn đang tiềm ẩn một số bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn, béo phì, dị ứng thuốc…, cần xuất trình bằng chứng rằng bạn có bệnh lý đó và tư vấn bác sĩ trước khi tiêm.

3. Tránh dùng steroid trước tiêm: Các chuyên gia y tế khuyến cáo tránh dùng steroid một tuần trước khi tiêm chủng. Các steroide như prednisone và dexamethasone thường dùng trong điều trị viêm khớp dạng thấp và các bệnh lý tự miễn khác. Không nên dùng steroid một tuần trước, hiện tại và sau khi tiêm chủng, vì steroid ức chế mạnh quá trình viêm và có thể làm suy giảm miễn dịch của cơ thể, dẫn đến giảm đáp ứng đối với vắc xin COVID-19. Bạn cần thông báo về kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho bác sĩ điều trị bệnh của mình. Nếu đang sử dụng thuốc steroid, bác sĩ có thể kê toa những thuốc có tác dụng tương tự, nhưng không làm ức chế miễn dịch cơ thể.


Tránh dùng các thuốc ức chế miễn dịch như prednisone và dexamethasone một tuần trước, hiện tại và sau tiêm vắc xin COVID-19 vì có thể làm giảm đáp ứng với vắc xin.

4. Đi tiêm đúng ngày, giờ hẹn và tuân thủ thực hiện 5K tại điểm tiêm chủng: Đến chính xác địa điểm và đúng giờ, tránh bị chậm trễ và ùn tắc trong đám đông. Điều này đặc biệt quan trọng khi các các địa điểm tiêm chủng mở ra hàng loạt. Bạn cần quan sát những người cùng đi tiêm, nhằm giữ khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo và thực hiện 5K.

5. Không dùng thuốc giảm đau trước tiêm: Các chuyên gia khuyên không nên dùng các thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hay non-steroide ngay trước khi tiêm vắc xin COVID-19 vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin. Ibuprofen là một loại thuốc chống viêm, sẽ ngăn cản nỗ lực của vắc xin trong việc huấn luyện hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng với virus bằng cách làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Nếu có các phản ứng phụ sau khi tiêm như đau cánh tay, ớn lạnh và đau cơ…, đó là do hệ thống miễn dịch đang học cách tạo ra các kháng thể chống lại virus.

6. Bù đủ nước cho cơ thể: Nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe hằng ngày mà còn có thể kiểm soát hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khó chịu do vắc xin COVID-19 gây ra.


Tránh dùng các thuốc giảm đau như ibuprofen hay non-steroide ngay trước khi tiêm vắc xin COVID-19 vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin.

7. Không uống rượu bia trước và vào ngày tiêm chủng: Không chỉ có vậy,trong thời kỳ đại dịch, các chuyên gia khuyến cáo tránh uống rượu bia để tối ưu hóa sức khỏe. Giữ sức khỏe tốt nhất giúp hệ thống miễn dịch của bạn ở trạng thái tốt nhất, giúp chống lại vi rút nếu bạn bị phơi nhiễm hoặc giúp tạo ra kháng thể chống lại vi rút khi bạn tiêm chủng.

Nói KHÔNG với rượu bia để tối ưu hóa sức khỏe trong thời kỳ đại dịch.

8. Mặc quần áo thích hợp: Mặc trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi (dễ dàng tiếp cận vùng da ở phần trên cánh tay của bạn).

9. Nên tiêm vào cánh tay không thuận: Phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay. Cánh tay thuận giúp bạn có thể thực hiện được các hoạt động hằng ngày.

10. Chủ động tìm hiểu rõ các thông tin về phản ứng phụ của vắc xin trước khi tiêm. Sau khi tiêm vắc xin phải đợi ít nhất 30 phút để xem có phản ứng hay gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau khi tiêm hay không. Nếu có bất cứ triệu chứng nào phát sinh, báo ngay cho bác sĩ tại nơi tiêm. Bạn cần lưu giữ giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19. Không nên lái xe ngay sau khi tiêm vắc xin để phòng những tình huống bất ngờ. Cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử các phản ứng sau tiêm gặp phải nếu có. Không bôi, đắp thuốc hoặc bất cứ thứ gì lên vết tiêm. Ghi nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại của bác sĩ theo dõi và cơ sở y tế cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Lời khuyên của chuyên gia y tế
Hiện nay, có nhiều loại vắc xin COVID-19, một số người có tâm lý lựa chọn và chờ đợi vắc xin mình mong muốn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nên chủng ngừa càng sớm càng tốt với bất kỳ loại vắc xin nào có sẵn tại địa phương. Càng sớm tạo miễn dịch cộng đồng, càng bảo đảm an toàn khi bạn sống chung với dịch.

Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, vì bạn không được bảo vệ đầy đủ ngay sau khi tiêm vắc xin.

Tải ứng dụng Bluezone  
   
   
Quét mã QR code  

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluzone để tải về.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.

* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 19/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 18/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 16/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 12/8/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 11/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 10/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 09/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 06/8/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 05/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 04/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 03/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 02/8/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 02/8/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 30/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 29/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 28/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 27/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 26/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 22/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 21/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (10h45, ngày 19/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 19/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 15/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 15/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 14/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h45, ngày 13/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 12/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 12/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 09/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (10h45, ngày 07/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 06/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 06/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 05/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 01/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 01/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 30/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 30/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 29/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 29/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 28/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 28/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 25/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 25/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 24/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 24/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 23/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 23/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 22/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 22/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 21/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 21/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 18/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 18/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 17/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 16/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 15/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 15/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 14/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 11/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 09/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 09/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 08/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 08/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 07/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 04/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 03/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 03/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (22h15, ngày 01/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 31/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 31/5/2021)
|Tình hình dịch Covid-19 (17h00, ngày 29/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 28/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 28/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 27/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 26/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 26/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 25/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 25/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 24/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 24/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 23/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (21h00, ngày 22/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 21/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (09h15, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 19/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 19/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 18/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 18/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 17/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 17/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 13/5/2021)