Tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 15/01/2021)

Thời gian:  Lúc 10h00, ngày 15/01/2021

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 1.531 124 1.369 35
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 93.509.797 24.709.814 66.798.694 2.001.289


Tải ứng dụng Bluezone  
   
   
Quét mã QR code  

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluzone để tải về.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 14/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 13/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 13/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 12/01/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 12/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 11/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 11/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 08/01/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 08/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 07/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 06/01/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 05/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 04/01/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 31/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 30/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 30/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 29/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 28/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 25/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 24/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 24/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 23/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 22/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 21/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 18/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 17/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 16/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 15/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 15/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 11/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 10/12/2020)
T
ình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 09/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 08/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 08/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h00, ngày 07/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 04/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 04/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 03/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 03/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 02/12/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 02/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 01/12/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h00, ngày 30/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (09h00, ngày 30/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 25/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (11h00, ngày 24/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 23/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 22/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (11h00, ngày 21/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 21/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 20/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 18/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 18/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 17/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 16/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (10h30, ngày 16/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 16/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 13/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h15, ngày 13/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 12/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 12/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 11/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 11/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (09h00, ngày 10/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 10/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 09/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 09/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 06/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h45, ngày 06/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (10h30, ngày 05/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 05/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 05/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 04/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 04/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 04/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 03/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 03/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 03/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h15, ngày 03/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (16h15, ngày 02/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 02/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 02/11/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 02/11/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 30/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 30/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 30/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 29/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (06h15, ngày 29/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (09h15, ngày 27/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 27/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 27/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 26/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 26/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 26/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 26/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 23/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 23/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h45, ngày 23/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 23/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 22/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 22/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 22/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 21/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 21/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 21/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 21/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 20/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 20/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 20/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 19/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 19/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 19/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 19/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 19/10/2020)
T
ình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 19/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 16/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 16/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 16/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 15/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 14/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 14/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 14/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h00, ngày 13/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 13/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (09h15, ngày 13/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 13/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 11/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (12h00, ngày 10/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 09/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 09/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 09/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 09/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 08/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 08/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 08/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 08/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h15, ngày 07/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h00, ngày 07/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 07/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 07/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 07/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 06/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 06/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (08h30, ngày 06/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 06/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 05/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (15h00, ngày 05/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h00, ngày 05/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 04/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 02/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 02/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 02/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h15, ngày 02/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (16h15, ngày 01/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 01/10/2020)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 01/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h00, ngày 01/10/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 29/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h30, ngày 29/9/2020)


Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 28/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (10h00, ngày 28/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 28/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h00, ngày 28/9/2020)


Tình hình dịch Covid-19 (12h00, ngày 26/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 25/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 25/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h00, ngày 25/9/2020)


Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 24/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 24/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (06h00, ngày 24/9/2020)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 23/9/2020)