Currency exchange

You'd better change money via bank network:

In Hoi An city

Vietinbank
Add: 04 Hoang Dieu st.,
Tel: 0235.3861340
ACB bank
Add: 24 Cua Dai st.,
Tel: 0235.3914635
Sacombank
Add: 89 Tran Hung Dao st.,
Tel: 0235.3911031
Agribank
Add: 255 Cua Dai st.,
Tel: 0235.3863053
DongA Bank
Add: 592 Hai Ba Trung st.,
Tel: 0235.3924013
BIDV bank
Add: 580 Cua Dai st.,
Tel: 0235.3915181
Techcombank
Add: Hai Ba Trung st.,
Tel: 0235.3917887
Vietcombank
Add: 02 Tran Cao Van st.,
Tel: 0235.3916375


In Tam Ky city

BIDV bank
Add: 04 Phan Boi Chau st.,
Tel: 0235.3859636
Vietinbank
Add: 22 Phan Boi Chau st.,
Tel: 0235.3810614
Agribank
Add: Phan Boi Chau st.,
Tel: 0235.3852269
Vietcombank
Add: 35 Tran Hung Dao st.,
Tel: 0235.3810673
DongA Bank
Add: 06 Phan Boi Chau st.,
Tel: 0235.3813700
Sacombank
Add: 566 Phan Chau Trinh st.,
Tel: 0235.3835366
ACB bank
Add: 556 Phan Chau Trinh st.,
Tel: 0235.3821128
ABBank
Add: 151 Phan Chau Trinh st.,
Tel: 0235.2220666
Techcombank
Add: 84 Phan Chau Trinh st.,
Tel: 0235.3818989
     


In Duy Xuyen district

DongA Bank
Add: Nam Phuoc town
Tel: 0235.3777577
Agribank
Add: Nam Phuoc town
Tel: 0235.3877776
Vietcombank
Add: Nam Phuoc town
Tel: 0235.3777774
Sacombank
Add: Nam Phuoc town
Tel: 0235.3777123

 

Bài viết liên quan

In tráng rửa ảnh Lượt xem: 965
Y tế Lượt xem: 357
Dịch vụ ngân hàng Lượt xem: 1219