Bảo tàng Quảng Nam

Bảo tàng Quảng Nam nằm trên đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích sử dụng 21.976m2, diện tích trưng bày ngoài trời 1.305 m2, vườn tượng danh nhân 1.004 m2, khu phục dựng văn hóa các dân tộc Quảng Nam 2.164 m2… Riêng phần trưng bày nội thất của Bảo tàng có diện tích 2.700 m2, bao gồm các lĩnh vực: đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tỉnh Quảng Nam, văn hóa các dân tộc Việt Nam và lịch sử, xã hội tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra còn có gian trưng bày chuyên đề để phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Các hoạt động:
- Tham quan bảo tàng, các phòng trưng bày hiện vật.
- Tìm hiểu văn hóa các dân tộc và lịch sử, xã hội tỉnh Quảng Nam.
- Triển lãm mỹ thuật.

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 107B Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ.
Điện thoại: 0235.3810411