Bê Thui Bảy Lép   

Quốc lộ 1A, Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam - 0235.3867746

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Bê Thui Bảy Lép

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng