Bê thui Thùy Dung   

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam - 0983.576021

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Bê thui Thùy Dung

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng