Karaoke VIP

Lô b7, B8 KDC văn hóa Bạch Đằng, Nguyễn Đức Cảnh , Phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
update@gmail.com
0905195860

Mô tả

Karaoke Vip Tam Kỳ

Điểm lân cận

Bản đồ

Z