Đảng Sâm Tây Giang

Thôn Agrồng - Xã ATiêng - Huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam
sonhaductg@gmail.com
0973 797 990

Mô tả

Tây Giang là một trong những huyện vùng cao có sự vào cuộc rất mạnh mẽ, tập trung nguồn lực để triển khai chương trình OCOP. Năm 2018, huyện có 2 sản phẩm tham gia thí điểm chương trình OCOP cấp tỉnh gồm rượu ba kích của Cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu Chính Châu và rượu đảng sâm của Cơ sở sản xuất kinh doanh rượu Đức Huy. Năm 2019, Tây Giang phấn đấu đưa 5 sản phẩm của 3 chủ thể đạt chuẩn OCOP. Trong đó, Hợp tác xã (HTX) Dược liệu Đức Huy Tây Giang đăng ký 2 sản phẩm gồm rượu đẳng sâm và cao đẳng sâm.

Huyện Tây Giang chủ trương tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương dựa trên nguyên liệu sẵn có, chú trọng phát triển các sản phẩm mới như rau sạch, măng rừng, rượu lúa rẫy, trà đảng sâm, cao đẳng sâm… Đến nay, ngoài sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ từ năm 2013 - 2014, giai đoạn 2018 - 2019, huyện Tây Giang cũng đã hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cơ sở Đức Huy 472 triệu đồng để đầu tư mua bao bì, nhãn mác, vỏ chai thủy tinh; hỗ trợ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử; hỗ trợ quản lý chất lượng, bảo hộ sở hữu thương hiệu... Huyện Tây Giang đã mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm như PGS-TS. Trần Văn Ơn (chuyên gia OCOP và phát triển dược liệu) và một số chuyên gia giàu kinh nghiệm khác tư vấn triển khai OCOP. Huyện cũng nỗ lực xây dựng sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ - du lịch nông thôn là điểm dừng chân Đỉnh Quế...

Bản đồ

Z