LỄ HỘI BÀ CHIÊM SƠN

02/02/2024 21/02/2024 657 0 xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

- Thời gian: 19-21/02 (10-12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn)
- Địa điểm: Di tích lịch sử Dinh bà Chiêm Sơn, Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.

Các hoạt động chính:
1. Phần lễ
- Ngày 20/02/2024 (11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn):
+ Từ 15h đến 17h: Lễ Túc Yết.
+ Từ 19h đến 20h30: Khai mạc Lễ hội.

- Ngày 21/02/2024 (12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn):
+ Từ 00h đến 01h30: Lễ kỵ Bà.
+ Từ 08h đến 08h30: Đón tiếp đại biểu và quan khách.
+ Từ 09h đến 10h30: Lễ tế truyền thống.

2. Phần hội
- Ngày 19/02/2024 (10 tháng Giêng, năm Giáp Thìn):
+ Từ 08h đến 17h: Các trò chơi dân gian và bóng chuyền.
+ Từ 19h đến 22h00: Hô hát bài chòi, dân vũ, văn nghệ quần chúng.

- Ngày 20/02/2024 (11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn):
+ Từ 08h đến 15h00: Các trò chơi dân gian, bài chòi, ẩm thực.
+ Từ 20h30 đến 23h00 văn nghệ quần chúng "giai điệu mùa xuân".

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Z