LỄ TẾ TIỀN HIỀN KIM BỒNG

31/01/2024 22/02/2024 489 0 Thành phố Hội An

Lễ Tế Tiền Hiền Kim Bồng, Ngày hội Làng nghề truyền thống  Kim Bồng - Cẩm Kim năm 2024
Thời gian: 21/02/2024 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn)
Địa điểm: Đình Tiền Hiền, Trung tâm làng nghề xã Cẩm Kim.

Các hoạt động:
1. Lễ tế Tiền Hiền Kim Bồng 
- Thời gian: Từ 07g00 - 08g45 
- Địa điểm: Đình Tiền Hiền, thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim 
2. Các hoạt động Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng 
- Thời gian: Từ 09g00 ngày 21/02/2024 (12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- Địa điểm: Trung tâm Làng nghề 
2.1. Hoạt động trưng bày, trình diễn nghề mộc, điêu khắc tre, đóng ghe, dệt chiếu, đan túi xách, đan thúng, tráng mì
- Thời gian: Từ 08g00 - 13g00
- Địa điểm: Trung tâm làng nghề
2.2. Hoạt động trình diễn nghề lưới bén, rọ, rớ, chươm, vãi chài và bơi trải nghiệm
- Thời gian: Từ 08g00 - 11g00
- Địa điểm: Đoạn sông dọc Trung tâm Làng nghề
2.3. Gian hàng ẩm thực
- Thời gian: Từ 08g00 - 13g00
- Địa điểm: Trung tâm làng nghề
2.4. Các trò chơi dân gian: Bịt mắt đập nồi, ô ăn quan, ném vòng vào chai
- Thời gian: Từ 09g30-13g00
- Địa điểm: Tiểu công viên Làng nghề
2.5. Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, sản phẩm đặc trưng, OCOP.
- Thời gian: Từ 08g00-13g00
- Địa điểm: Trung tâm làng nghề
2.6. Hội hô hát bài chòi
- Thời gian: Từ 08g30 đến 12g00
- Địa điểm: Trung tâm làng nghề
2.7. Đua ghe đầu năm
- Thời gian: Từ 13g00
- Địa điểm: Sông Thu Bồn (Bờ kè thôn Đông Hà, Cẩm Kim)

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Z