Tổ chức Cuộc thi hình ảnh đẹp “Hội An - Nụ cười du lịch”

17/11/2023 31/12/2023 78 0

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi hình ảnh đẹp “Hội An - Nụ cười du lịch”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giới thiệu, hình ảnh, văn hóa, con người Hội An đến với công chúng trong và ngoài nước.
- Phát động các chủ thể tham gia hoạt động du lịch ở Hội An lan toả hình ảnh thân thiện, nồng hậu, mến khách, góp phần xây dựng hình ảnh Hội An đẹp hơn, quyến rũ hơn trong mắt du khách.
- Tôn vinh những hành động đẹp, góp phần hình thành thói quen và nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ trong hoạt động dịch vụ - du lịch, đưa Hội An trở thành một thành phố du lịch thân thiện với bạn bè trong và ngoài nước; tạo nguồn tư liệu về nội dung, hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt… trong hoạt động du lịch của người Hội An;
- Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên sáng tác những tác phẩm độc đáo thể hiện nét đẹp thuần hậu của con người Hội An trong hoạt động du lịch, góp phần đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật.
2. Yêu cầu: Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi được sâu rộng, tạo dư luận tốt đẹp, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo công chúng theo dõi và ủng hộ; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG
1. Chủ đề cuộc thi: “Hội An - Nụ cười du lịch”
2. Thời gian tổ chức:
2.1. Phát động cuộc thi: Tháng 11/2023
2.2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi và bình chọn trên Fanpage:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành thông báo cho đến hết ngày 31/12/2023.
- Thời gian bình chọn trên Fanpage: Từ ngày 05/01/2024 hết ngày 15/01/2024.
- Kết quả bình chọn qua Fanpage sẽ dựa vào số lượt like (hoặc các biểu tượng cảm xúc khác) của khán giả đối với tác phẩm dự thi và được công bố.
2.3 Công bố kết quả và trao thưởng chung của cuộc thi: Dự kiến tổ chức vào dịp sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”. 

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Z