Hải Sản Bàn Thạch Giang

Chợ Bàn Thạch, Xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
quoclanh2010@gmail.com

Mô tả

Hải Sản Bàn Thạch Giang có địa chỉ tại Chợ Bàn Thạch, Xã Duy Vinh. Dựa vào các đánh giá nhận xét khách quan mà hệ thống thu thập dữ liệu đưa ra Hải Sản Bàn Thạch Giang đạt được 7.5 điểm. Mong mọi người ủng hộ Hải Sản Bàn Thạch Giang nhiều hơn nữa! 05103878157

Điểm lân cận

Bản đồ

Z