Bảo tàng Điện Bàn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3716176

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 12:00 SA - Đóng cửa: 11:59 CH

Email: pvhtt.dienban@quangnam.gov.vn

Địa chỉ: 13 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng Điện Bàn là bảo tàng cấp huyện đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, nơi đây trưng bày hơn 1000 hiện vật các loại, đồng thời trưng bày hơn 500 bức ảnh và trưng bày về Điện Bàn giai đoạn trước năm 1930 và từ năm 1930-1975. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng với bộ sưu tập 500 chiếc đèn dầu cổ của Việt Nam cũng như các nước.

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng Điện Bàn là bảo tàng cấp huyện đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, nơi đây trưng bày hơn 1000 hiện vật các loại, đồng thời trưng bày hơn 500 bức ảnh và trưng bày về Điện Bàn giai đoạn trước năm 1930 và từ năm 1930-1975. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng với bộ sưu tập 500 chiếc đèn dầu cổ của Việt Nam cũng như các nước.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z