Làng dệt Đông Yên – Thi Lai

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3811551

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: vistor@quangnamtourism.com.vn

Địa chỉ: Làng Đông Yên-Thi Lai Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Cũng giống như làng dệt Mã Châu, những thế kỷ trước, làng Đông Yên - Lai Châu nổi tiếng với nghề nuôi tằm, lấy kén, dệt vải. Với những mặt hàng phổ biến như lãnh, sa nhiễu, đũi, the, đệm… từng theo chân các thương thuyền ngoại quốc đi khắp vùng viễn đông. Thuở sơ khai, làng này trồng hơn 160 ha dâu tằm và gần 200 hộ tham gia sản xuất tơ lụa theo phương pháp thủ công, những người thợ thủ công ở Đông Yên - Thi Lai di cư vào Nam lập nghiệp và lập nên làng dệt với quy mô lớn như vậy. như Bảy Hiền, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
Làng dệt Đông Yên - Thi Lai thuộc xã Duy Trinh - huyện Duy Xuyên.

Trung tâm du khách Quảng Nam
Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐT: +84.235.3666333
Email: vistor@quangnamtourism.com.vn
Trang web: www.quangnamtourism.com

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Cũng giống như làng dệt Mã Châu, những thế kỷ trước, làng Đông Yên - Lai Châu nổi tiếng với nghề nuôi tằm, lấy kén, dệt vải. Với những mặt hàng phổ biến như lãnh, sa nhiễu, đũi, the, đệm… từng theo chân các thương thuyền ngoại quốc đi khắp vùng viễn đông. Thuở sơ khai, làng này trồng hơn 160 ha dâu tằm và gần 200 hộ tham gia sản xuất tơ lụa theo phương pháp thủ công, những người thợ thủ công ở Đông Yên - Thi Lai di cư vào Nam lập nghiệp và lập nên làng dệt với quy mô lớn như vậy. như Bảy Hiền, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
Làng dệt Đông Yên - Thi Lai thuộc xã Duy Trinh - huyện Duy Xuyên.

Trung tâm du khách Quảng Nam
Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐT: +84.235.3666333
Email: vistor@quangnamtourism.com.vn
Trang web: www.quangnamtourism.com

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z