Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 25/04/2023
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 2 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 2 Địa điểm
 • 08:00
  Nhà cổ Đức An 120.000 đ

  129 Trần Phú Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 10:03
  Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An) Miễn phí

  77 Tran Phu, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Z