Một ngày Hội An

Một ngày Hội An
 • Từ ngày 30/04/2022
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 3 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 Địa điểm
 • 05:00
  Bãi tắm Cửa Đại

  Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 07:09
  Khách sạn Chân Thành

  01 Lê Đình Thám, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 09:15
  Nhà hàng An Bàng Beach

  57 Nguyễn Nghiễm, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.


Z