Sự kiện sắp diễn ra
26 Tháng 08

Ngày hội văn hóa các dân tộc

Thành phố Tam Kỳ

Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 26/8/2018

21 Tháng 12

Sự kiện văn hóa các dân tộc thiểu số

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 21/12/2018

21 Tháng 08

Festival gốm Thanh Hà – Hội An năm 2018

Làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An

Từ ngày 19/8/2018 đến ngày 21/8/2018