Sự kiện sắp diễn ra
21 Tháng 10

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 19 - 21/10/2017

02 Tháng 12

Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 01- 02/12/2017