Sự kiện văn hóa du lịch
28 Tháng 11

DIỄN ĐÀN LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Quảng Nam

Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 28/11/2020