Sự kiện sắp diễn ra
19 Tháng 08

NHỮNG NGÀY VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI QUẢNG NAM

Tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 17/8/2018 đến ngày 19/8/2018

19 Tháng 08

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUẢNG NAM VÀ HÀ NỘI

Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An

Từ ngày 17/8/2018 đến ngày 19/8/2018

21 Tháng 12

Sự kiện văn hóa các dân tộc thiểu số

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 21/12/2018