Sự kiện sắp diễn ra
29 Tháng 04

LỄ HỘI HẢI SẢN VÀ BIA TƯƠI

Montgomerie Links Việt Nam, thị xã Điện Bàn

Ngày 29/4/2018

21 Tháng 12

Sự kiện văn hóa các dân tộc thiểu số

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 21/12/2018