Sự kiện sắp diễn ra
20 Tháng 02

Hội Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Hội An 2019

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 20/02/2019

12 Tháng 02

Tết Miền di sản

Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An

Từ ngày 11/01/2019 đến ngày 12/02/2019

12 Tháng 02

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT Ở HOTEL ROYAL HỘI AN

Hotel Royal Hội An, Quảng Nam

Từ ngày 03/02/2019 đến ngày 12/02/2019