Sự kiện sắp diễn ra
06 Tháng 08

Đêm văn hóa Cơ tu

Thành phố Hội An

Ngày 08/7/2017 và 06/8/2017

20 Tháng 08

Chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 15, 2017”

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 18 - 20/8/2017