Sự kiện sắp diễn ra
02 Tháng 12

Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 01- 02/12/2017