Sự kiện sắp diễn ra
04 Tháng 03

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 04/3/2018

21 Tháng 12

Sự kiện văn hóa các dân tộc thiểu số

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 21/12/2018

22 Tháng 02

Lễ hội Cầu Bông 2018

Làng rau Trà Quế, thành phố Hội An

Ngày 22/02/2018