Sự kiện sắp diễn ra
15 Tháng 10

HỘI TẾT TRUNG THU ĐINH DẬU, HỘI AN – 2017

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 01- 04/10/2017

21 Tháng 10

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ ngày 19 - 21/10/2017