Sự kiện sắp diễn ra
02 Tháng 12

GIẢI VIỆT DÃ “VÌ DI SẢN VĂN HOÁ THẾ GIỚI HỘI AN” NĂM 2019

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngày 02 tháng 12 năm 2019

31 Tháng 12

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An và Tam Kỳ

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019