Tham gia góp ý “Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động”

12/03/2022
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp VNPT Quảng Nam xây dựng “Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động”.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp VNPT Quảng Nam xây dựng “Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động” để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, quảng bá hình ảnh du lịch cho các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và du khách đến với tỉnh Quảng Nam.

“Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động” bắt đầu thực hiện thử nghiệm kể từ ngày 15/3/2022 tại Website: https://myquangnam.vn và app Quang Nam Tourism (trên App Store và CH Play).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong Quý cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ và du khách truy cập để nghiên cứu và có ý kiến góp ý để chúng tôi hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong thời gian đến.

Mọi sự đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi trực tiếp trên Website https://myquangnam.vn hoặc gửi về email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam).

Vì sự phát triển ngành du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được các ý kiến góp ý chân thành của Quý cơ quan, đơn vị và du khách.

Xin trân trọng cảm ơn!

Z