LỄ HỘI BÀ CHỢ ĐƯỢC

02/02/2024 20/02/2024 493 0 Lăng Bà Chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.

- Thời gian: 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn)
- Địa điểm: Lăng Bà Chợ Được - Thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.


Lễ hội Bà Chợ Được năm 2024 được tổ chức trong 02 ngày 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Bà Chợ Được - vị thành hoàng đã có công khai sinh ra Chợ Được, sáng lập ra vùng đất này và phù hộ cho nhân dân trong vùng có cuộc sống ấm no, tốt đẹp như ngày hôm nay. Lễ hội chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống mang đậm dấu ấn bản sắc Việt về tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Việt Nam, phản ánh một nét sinh hoạt tín ngưỡng dân gian trong đời sống người dân nơi đây vừa mang ý nghĩa phụng tự vừa mang ý nghĩa sinh hoạt diễu hành tín ngưỡng dân gian. 

Các hoạt động chính:
1. Phần lễ
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20/02
- Địa điểm: Lăng Bà Chợ Được - Thôn Phước Ấm, xã Bình Triều

2. Phần hội
* Ngày 18/02/2024 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 7 giờ 00’: Khai mạc chợ quê 
- 19 giờ 00: Hô hát bài chòi, lô tô. 

* Ngày 19/02/2024 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 7 giờ 30’: Khai mạc bóng chuyền nam (tại sân UBND xã) 
- 19 giờ 00: Hô hát bài chòi, lô tô. 

* Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 8 giờ 00: Tổ chức nghi thức lễ tại lăng Bà. 
- 9 giờ 30’: Khai mạc đua thuyền nam (bến sông Chợ Được) 
- 19 giờ 00: Nghinh sắc Bà. 

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Z