Danh mục được công nhận du lịch xanh tỉnh Quảng Nam

25/01/2024
Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam gồm có 6 lĩnh vực bao gồm: Bộ tiêu chí du lịch khách sạn; bộ tiêu chí dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; bộ tiêu chí dành cho khu nghỉ dưỡng; bộ tiêu chí doanh nghiệp lữ hành; bộ tiêu chí điểm du lịch dựa vào cộng đồng; bộ tiêu chí dành cho điểm tham quan.
Z