Tháp Chiên Đàn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3666333

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:30 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: visitor@quangnamtourism.com.vn

Địa chỉ: Xã Tam An, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Tháp Chiên Đàn cách thành phố Tam Kỳ 03 km, cách thành phố Hội An 50 km. Tháp Chiên Đàn là cụm 03 tháp Chăm xếp thành đường thẳng theo trục Bắc - Nam. Các ngôi tháp có hình dạng giống nhau, đế tháp hình vuông, mái tháp các tầng thu nhỏ lên trên. Cụm tháp Chiên Đàn biểu tượng cho 03 vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo. 
    

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tháp Chiên Đàn cách thành phố Tam Kỳ 03 km, cách thành phố Hội An 50 km. Tháp Chiên Đàn là cụm 03 tháp Chăm xếp thành đường thẳng theo trục Bắc - Nam. Các ngôi tháp có hình dạng giống nhau, đế tháp hình vuông, mái tháp các tầng thu nhỏ lên trên. Cụm tháp Chiên Đàn biểu tượng cho 03 vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo. 
    

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z