Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam
Bảo tàng Quảng Nam

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02353.888303

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:30 SA - Đóng cửa: 6:30 CH

Email: baotangquangnam@gmail.com

Địa chỉ: 281 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng Quảng Nam tại 281 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bảo tàng có tổng diện tích sử dụng 21.976 m2, diện tích trưng bày ngoài trời 1.305 m2, vườn tượng danh nhân 1.004 m2, khu phục dựng văn hóa các dân tộc Quảng Nam 2.164 m2. Riêng phần trưng bày bên trong của bảo tàng có diện tích 2.700 m2, bao gồm các lĩnh vực: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tỉnh Quảng Nam, văn hóa các dân tộc Việt Nam và lịch sử, xã hội tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra còn có gian trưng bày chuyên đề để phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng Quảng Nam tại 281 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bảo tàng có tổng diện tích sử dụng 21.976 m2, diện tích trưng bày ngoài trời 1.305 m2, vườn tượng danh nhân 1.004 m2, khu phục dựng văn hóa các dân tộc Quảng Nam 2.164 m2. Riêng phần trưng bày bên trong của bảo tàng có diện tích 2.700 m2, bao gồm các lĩnh vực: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tỉnh Quảng Nam, văn hóa các dân tộc Việt Nam và lịch sử, xã hội tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra còn có gian trưng bày chuyên đề để phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z