Làng Truyền Thống Cơtu Tây Giang

Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Tỉnh Quảng Nam
trungtamdulichtg@gmail.com
0962.530068

Mô tả

Làng truyền thống Cơtu được xây dựng trên một quả đồi có diện tích khoảng 5ha.
Nằm giữa bao la của đại ngàn Trường Sơn, từ bao đời nay người Cơtu có nền văn hóa lâu đời, gắn chặt đời sống tâm linh vào các điều kiện tự nhiên. Sản xuất và sinh hoạt văn hóa của bà con gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của cộng đồng làng, tạo nên bản sắc văn hoá truyền thống riêng với những yếu tố cơ bản như: ăn ở, cưới hỏi, trang phục, lễ hội, nghề truyền thống, phong tục-tập quán, luật tục, điêu khắc, hội họa… Trong quá trình phát triển và tiếp cận cũng như quá trình giao lưu giữa các nền văn hóa khác, bản sắc văn hóa của dân tộc vẫn được người Cơtu giữ nguyên giá trị truyền thống.

“Làng truyền thống Cơtu” ở Tây Giang ra đời không chỉ là niềm vui của người dân Cơtu, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào, tạo điều kiện để văn hóa Cơtu được gìn giữ, giao lưu và truyền bá rộng rãi. Đây còn là nơi giới thiệu văn hóa Cơtu cho bạn bè gần xa, để thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái ở địa phương trong tương lai.

Điểm lân cận

Bản đồ

Z