Đài tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc

Thôn 3 , Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
phongvhtttp@gmail.com
0983119791

Mô tả

Đây là nơi chứng kiến tối ác tày trời của Đế quốc Mỹ và tay sai, cũng là nơi thể hiện ý chí quật cường của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo sử liệu ghi lại, ngày 29/9/1954, Chính quyền Mỹ - Ngụy đã dùng vũ lực thảm sát 330 đồng bào, chiến sĩ cách mạng ta trong cuộc đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ – ne – vơ tại chợ Cây Cốc - Tiên Thọ - Tiên Phước. Chính nơi đây đã phơi bày tội ác dã man, là bằng chứng về việc vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơ – ne - vơ  của chính quyền Mỹ - Ngụy. Hiện nay, Đài Tưởng niệm được xây dựng trên một không gian rộng hơn 2hecta, được bố trí các lối đi nội bộ, vườn xây xanh, là nơi tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử cho khách tham quan. Năm 2019, “Đài tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc” đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Điểm lân cận

Bản đồ

Z