Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch
Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0843.428888

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 9:30 CH

Email: ttqlbtdt@gmail.com

Địa chỉ: 80 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch là nơi lưu giữ trên 430 hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ thứ 09 đến thế kỷ thứ 19. Hầu hết các hiện vật là gốm sứ mậu dịch có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam... minh chứng cho vai trò quan trọng của thương cảng Hội An trong mạng lưới mậu dịch gốm sứ trên biển vào các thế kỷ trước, đồng thời cũng cho thấy quan hệ giao lưu văn hoá - kinh tế quốc tế đã từng diễn ra rất mạnh mẽ ở Hội An.
 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng Gốm Sứ Mậu Dịch là nơi lưu giữ trên 430 hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ thứ 09 đến thế kỷ thứ 19. Hầu hết các hiện vật là gốm sứ mậu dịch có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam... minh chứng cho vai trò quan trọng của thương cảng Hội An trong mạng lưới mậu dịch gốm sứ trên biển vào các thế kỷ trước, đồng thời cũng cho thấy quan hệ giao lưu văn hoá - kinh tế quốc tế đã từng diễn ra rất mạnh mẽ ở Hội An.
 

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z