Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bánh mì Phượng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:30
 • Nhà cổ Tấn Ký

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Hội quán Hải Nam

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:30
 • Nhà hàng Ngọc Bích

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Hội quán Phúc Kiến

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Nhà cổ Quân Thắng (77  Trần Phú, Hội An)

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Quán cơm gà Bà Buội

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Phố cổ Hội An

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Cầu - Biểu tượng của Hội An

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:30
Z