Làng đúc đồng Phước Kiều
Làng đúc đồng Phước Kiều
Làng đúc đồng Phước Kiều
Làng đúc đồng Phước Kiều
Làng đúc đồng Phước Kiều
Làng đúc đồng Phước Kiều

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3666333

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: visitor@quangnamtourism.com.vn

Địa chỉ: Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Làng đúc đồng Phước Kiều cách thành phố Hội An 10 km, cách thành phố Tam Kỳ 50 km và cách thành phố Đà Nẵng 30 km. Làng đúc đồng Phước Kiều là một làng nghề truyền thống nổi tiếng từ nhiều thế kỷ trước. Sản phẩm làng nghề bằng đồng phục vụ trong các dịp tế lễ, hội hè: Chuông, đồng, chiêng, kiểng, mõ, phèng la; các vật dụng thông thường trong đời sống: Lư hương, chân đèn, nồi niêu, xoong chảo, chén bát, tượng…

Giới thiệu

×

Làng đúc đồng Phước Kiều cách thành phố Hội An 10 km, cách thành phố Tam Kỳ 50 km và cách thành phố Đà Nẵng 30 km. Làng đúc đồng Phước Kiều là một làng nghề truyền thống nổi tiếng từ nhiều thế kỷ trước. Sản phẩm làng nghề bằng đồng phục vụ trong các dịp tế lễ, hội hè: Chuông, đồng, chiêng, kiểng, mõ, phèng la; các vật dụng thông thường trong đời sống: Lư hương, chân đèn, nồi niêu, xoong chảo, chén bát, tượng…

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z