Làng mộc Kim Bồng
Làng mộc Kim Bồng
Làng mộc Kim Bồng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0235.3666333

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 8:00 CH

Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn

Địa chỉ: Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Làng mộc Kim Bồng cách trung tâm phố cổ 02 km, cách thành phố Tam Kỳ 50 km và cách thành phố Đà Nẵng 30 km. Nghề mộc Kim Bồng được hình thành từ thế kỷ thứ 15 bởi những người Việt đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh vào khai khẩn vùng đất Cẩm Kim - Hội An thời bấy giờ.
Đến cuối thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thư 17, nghề mộc bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Thế kỷ 18, nghề mộc phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với ba nhóm nghề: Mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, mộc dân dụng và nghề đóng tàu, thuyền. Ngày nay, trong các xóm ngõ làng nghề vẫn diễn ra hoạt động trạm khắc gỗ với nhiều sản phẩm độc đáo.
 

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Làng mộc Kim Bồng cách trung tâm phố cổ 02 km, cách thành phố Tam Kỳ 50 km và cách thành phố Đà Nẵng 30 km. Nghề mộc Kim Bồng được hình thành từ thế kỷ thứ 15 bởi những người Việt đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh vào khai khẩn vùng đất Cẩm Kim - Hội An thời bấy giờ.
Đến cuối thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thư 17, nghề mộc bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Thế kỷ 18, nghề mộc phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với ba nhóm nghề: Mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, mộc dân dụng và nghề đóng tàu, thuyền. Ngày nay, trong các xóm ngõ làng nghề vẫn diễn ra hoạt động trạm khắc gỗ với nhiều sản phẩm độc đáo.
 

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z