My Chi Spa & Fitness Center

326 Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0235.3666888

Mô tả

"Một cách tiếp cận toàn diện theo xu hướng chăm sóc sức khỏe thân tâm, trung tâm My Chi Wellness & Spa kết hợp các yếu tố khác nhau như Yoga, Tai Chi, Mát-xa, Xông khô và Xông ướt giúp phục hồi lại sự cân bằng của cơ thể và tâm trí. Hành trình của bạn diễn ra dưới sự hướng dẫn cẩn thận của nhân viên Soul guide; Soul guide sẽ giúp bạn trải qua các giai đoạn của quá trình trị liệu. Soul guide quan tâm chăm chú đến trải nghiệm của bạn và sẵn sàng hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào có thể.

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

"Một cách tiếp cận toàn diện theo xu hướng chăm sóc sức khỏe thân tâm, trung tâm My Chi Wellness & Spa kết hợp các yếu tố khác nhau như Yoga, Tai Chi, Mát-xa, Xông khô và Xông ướt giúp phục hồi lại sự cân bằng của cơ thể và tâm trí. Hành trình của bạn diễn ra dưới sự hướng dẫn cẩn thận của nhân viên Soul guide; Soul guide sẽ giúp bạn trải qua các giai đoạn của quá trình trị liệu. Soul guide quan tâm chăm chú đến trải nghiệm của bạn và sẵn sàng hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào có thể.

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Z